Overzicht Activiteiten

Electro-Test is een dynamisch bedrijf dat een activiteitenprogramma heeft in de domeinen veiligheid en energie.

Download hier onze volledige brochure met activiteiten.

Risicoanalyse KB 04/12/2012

Het KB van 4 december 2012 heeft de bedoeling om eenzelfde veiligheidsregime in te voeren voor zowel de oude- als de nieuwe elektrische installaties. Dit wil zeggen dat “ALLE” elektrische installaties onder deze omschrijving van het nieuwe KB vallen.

De verdienste van het nieuwe KB is dat er voortaan één wetgeving is voor de elektrische installaties, namelijk het AREI. Voor alle installaties gelden voortaan dezelfde verplichtingen op het vlak van uitvoering en controles.

Download hier de volledige brochure

Risicoanalyse KB 28/03/2014

Het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen verscheen in het Belgisch Staatsblad van 23 april 2014.

Deze wetgeving verplicht werkgevers om een risicoanalyse op te maken.
Op basis van deze verplichting moeten preventiemaatregelen gemaakt worden.

Download hier de volledige brochure

Klaar & Duidelijk

De huishoudelijke elektrische installatie

Electro-Test biedt u via onderstaande link een "klaar en duidelijke" blik op het AREI.

Wij wensen u veel succes met het installaren van uw elektrische installatie.

Download hier de samenvatting

Heeft U een brandveilige kerstboom?

Hoe kan je voorkomen dat de kerstboom vuur vat?
Elk jaar veroorzaken onveilige kerstbomen meerdere woningbranden.

Bekijk zeker deze video en lees zeker onze tips om dit te voorkomen.

Lees meer

Risicoanalyse NBN S 21-100-1 en 2

Sinds november 2015 beschrijft de NBN S 21-100-1 en 2 een duidelijk uitvoerend kader én de technische regels voor een nieuw branddetectie- en brandmeldsysteem. Lees hier de acties die vooraf gepland moeten worden en in vroeg stadium besproken worden.

Lees meer