Herstructurering van het AREI

Het nieuwe “Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties – AREI” vervangt het huidige AREI en is van toepassing vanaf 1 juni 2020.

Het nieuwe AREI zal uit 3 boekdelen bestaan en van toepassing zijn op zowel nieuwe als alle reeds bestaande elektrische installaties.

  • Boekdeel I: Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning
  • Boekdeel II: Installaties op hoogspanning
  • Boekdeel III: Installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie

Het nieuwe AREI is aangepast aan de Europese geharmoniseerde norm HD 60364 en heeft ook een aantal inhoudelijke wijzigingen ondergaan.

ET nodigt u graag uit op één van onze studiedagen om de herstructurering van het AREI toe te lichten.

Dagprogramma:

van 8u30 tot 17u00

  • Belgische, Europese en internationale normen en wetgevingen
  • Wandeling doorheen het nieuwe AREI
  • Wijzigingen AREI, waaronder artikel 104 – Vitale stroombanen
  • Link van AREI naar Codex boek III, titel 2 – Elektrische installaties (en de bijhorende risicoanalyse)

Lesgevers:

  • Van den Bergh Rudy
  • Goossens Eric
  • Pauwels Indy

De publicatie in het staatsblad is een feit.
De exacte data en locaties komen eerstdaags online.

Met een pre-inschrijving bent u zeker van uw plaats, de inschrijvingen zijn beperkt.

Voorlopige toelating van het gebruik van solarkabels F1, Eca of Dca

Het nieuwe AREI eist het gebruik van kabels met het kenmerk ten minste F2 of de klasse ten minste Cca voor een plaatsing in bundel of in laag.
Deze vereiste kabels bestaan echter nog niet op de markt.
De Algemene Directie Energie en de FOD Werkgelegenheid hebben daarom besloten om het gebruik van solarkabels met een brandreactie F1, Eca of Dca met plaatsing in bundel of in laag voorlopig toe te laten, mits het naleven van bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Update Corona

Momenteel bevinden we ons in een buitengewone situatie omwille van het coronavirus. De economische activiteit staat op een lager pitje en bedrijven werken op minimumbezetting of zijn zelfs gesloten.
Electro-Test blijft zijn klanten intussen verderhelpen. Alle keuringen van installaties in bedrijven en de industrie worden momenteel nog gedaan.
 

Lees meer
Op basis van de regelgeving inzake Algemene verordering van Gegevensbescherming, worden cookies beschouwd als persoonsgegevens. Op deze website worden cookies gebruikt. Geef aan dat u met het gebruik van cookies instemt. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid. Akkoord