Herstructurering van het AREI

Het nieuwe “Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties – AREI” vervangt het huidige AREI en is van toepassing vanaf 1 juni 2020.

Het nieuwe AREI zal uit 3 boekdelen bestaan en van toepassing zijn op zowel nieuwe als alle reeds bestaande elektrische installaties.

 • Boekdeel I: Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning
 • Boekdeel II: Installaties op hoogspanning
 • Boekdeel III: Installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie

Het nieuwe AREI is aangepast aan de Europese geharmoniseerde norm HD 60364 en heeft ook een aantal inhoudelijke wijzigingen ondergaan.

ET nodigt u graag uit op één van onze studiedagen om de herstructurering van het AREI toe te lichten.

Dagprogramma:

van 8u30 tot 17u00

 • Belgische, Europese en internationale normen en wetgevingen
 • Wandeling doorheen het nieuwe AREI
 • Wijzigingen AREI, waaronder artikel 104 – Vitale stroombanen
 • Link van AREI naar Codex boek III, titel 2 – Elektrische installaties (en de bijhorende risicoanalyse)

Lesgevers:

 • Van den Bergh Rudy
 • Goossens Eric
 • Pauwels Indy

De publicatie in het staatsblad is een feit.
De exacte data en locaties komen eerstdaags online.

Met een pre-inschrijving bent u zeker van uw plaats, de inschrijvingen zijn beperkt.

Covid-19

Betreffende de crisis van het Covid-19 virus, vond er een algemene vergadering plaats bij de FOD Economie en FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

Hierin werd beslist dat keuringsorganismes bepaalde keuringen mogen verderzetten.

Lees meer

Koop hier “Het AREI 2020”

Vanaf 1 juni 2020 moeten alle elektrische installaties voldoen aan het nieuwe AREI.

Het AREI bestaat uit drie boeken, waarvan er 2 te koop zijn bij Electro-Test:

 • Boek 1: Installaties op laagspanning en zeer lage spanning: 59 euro
 • Boek 2: Installaties op hoogspanning: 49 euro
 • Boek 1 + Boek 2: 99 euro

Tarieven zijn excl. 21% BTW

Lees meer
Op basis van de regelgeving inzake Algemene verordering van Gegevensbescherming, worden cookies beschouwd als persoonsgegevens. Op deze website worden cookies gebruikt. Geef aan dat u met het gebruik van cookies instemt. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid. Akkoord