BA5 ATEX specialist

Wie bij het woord “explosie” alleen maar denkt aan gevaarlijke stoffen en productieprocessen bij grootschalige petrochemische industrieën, onderschat de werkelijkheid. Ook in kleine bedrijven met volgens sommigen, risicoloze werksituaties of bedrijfsprocessen, schuilt mogelijk explosiegevaar.
En dat is niet alleen dat opslagtankje voor brandstof, maar ook de ophoping van kleine stofdeeltjes, meel, schoonmaakmiddelen, zaagsel, opladen van batterijen, ... kan leiden tot explosies.

Explosieveiligheid, ATEX, zonering, explosieveiligheidsdocument en explosieveilig elektrisch en niet elektrisch materieel zijn maar enkele termen die dan ter sprake komen.

Het is aan de werkgever om zich in regel te stellen met de ATEX-richtlijnen en dan is opleiding van het personeel een belangrijke boodschap

Het installeren en onderhouden van machines of toestellen, gebouwd volgens een explosieveilige beschermingswijze, dient te geschieden door “vakbekwaam personeel (BA5)” dat de bijzondere vereisten voor installatie en onderhoud eigen aan dit materieel kent.

Inhoud opleiding

1. Wetgeving

 • Evolutie van de wetgeving;
 • Europese richtlijnen;
 • Europese normen;
 • Belgische wetgeving.

2. Europese ATEX richtlijnen

 • ATEX 95 – de economische richtlijn;
 • ATEX 137 – de sociale richtlijn.

3. Explosieveiligheid

 • Explosiedriehoek;
 • Brand- en explosiekarakteristieken;
 • Basisprincipes van explosiebeveiliging;
 • Elektrisch explosieveilig materieel;
 • Niet-elektrisch explosieveilig materieel.

4. Het AREI en explosieveiligheid

 • Algemene principes;
 • Zoneringsverslag en zoneringsplan;
 • Juiste keuze van explosieveilig materieel;
 • Installeren van explosieveilig elektrisch materieel;
 • Bijkomende beschermingsmaatregelen

5. Elektrisch explosieveilig materieel

 • Bespreking beschermingswijzen;
 • Installatie praktijk.

6. Niet elektrisch explosieveilig materieel

 • Bespreking beschermingswijzen;
 • Installatie praktijk.

7. Werken in ruimten met explosiegevaar

Praktische informatie

Datum: Dinsdag 10 mei & woensdag 11 mei 2016
Timing: We ontvangen u reeds vanaf 8u30 en starten om 9u. We sluiten beide dagen af rond 17u.
Locatie: Hof ten As, Perksesteenweg 37, 1820 Steenokkerzeel
Kostprijs: €650 euro per deelnemer, excl. BTW

KMO-Portefeuille

Laat 50% van uw opleidingskosten door de Vlaamse overheid betalen via de KMO-portefeuille.

De projectaanvraag moet uiterlijk 14 kalenderdagen na de start van de opleiding online ingediend worden via www.kmoportefeuille.be.
Erkenningsnummer Electro-Test bvba: DV.O103819

In te geven uren: 7u

Inschrijven

Wenst u zich in te schrijven voor deze studiedag? Vul dan onderstaand formulier in. Wij bevestigen dan uw inschrijving.

Risicoanalyse NBN S 21-100-1 en 2

Sinds november 2015 beschrijft de NBN S 21-100-1 en 2 een duidelijk uitvoerend kader én de technische regels voor een nieuw branddetectie- en brandmeldsysteem. Lees hier de acties die vooraf gepland moeten worden en in vroeg stadium besproken worden.

Lees meer

Controle van wapenkamers

Wapenkamers van bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en opleidingsinstellingen moeten volgens het KB van 17/11/2006 gekeurd worden door een erkende keuringsinstelling.

Lees meer