Werkgever voor de rechter na dodelijk ongeval met lift

Werkgever voor de rechter na dodelijk ongeval met lift

19-01-2018

Een apothekeres uit Gent moet zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden nadat een 23-jarige stagiaire vorig jaar om het leven kwam bij een ongeval met een verouderde personenlift.
De lift was nog niet uitgerust met een kooideur of een elektronisch lichtgordijn die er voor zou moeten zorgen dat de lift stopt als er een obstakel te dicht bij de bewegende delen komt (schachtwand, deuren).

De studente wilde op het einde van de dag de papiercontainer naar een lager verdiep brengen. Deze bleef echter hangen aan de vloerrand en kantelde in de richting van de jonge vrouw. Ze raakte gekneld tussen de container en de kooiwand en overleed jammer genoeg ter plaatse aan haar verwondingen.

De apothekeres en haar vennootschap dienen zich nu te verantwoorden voor diverse inbreuken op de wet tot bescherming van het welzijn van werknemers in samenhang met onvrijwillige slagen en verwondingen met de dood tot gevolg.

Geen alleenstaand geval

Incidenten met oude liften zijn spijtig genoeg niet nieuw.
Volgens de Federale Overheid gebeuren er jaarlijks zo’n tachtig ongevallen met de ruim 90.000 liften in ons land, een aantal dus ook met dodelijke afloop.

Modernisering

Alle personenliften moeten periodiek worden gecontroleerd door een Externe Dienst voor Technische Controles (EDTC). De beheerder van een niet-conforme lift krijgt van de EDTC een verslag waarop staat of zijn lift al dan niet verder veilig kan worden gebruikt. Indien de risicoanalyse negatief uitvalt moet hij het nodige te doen om de lift conform te maken.

Opgelet: liften dienen te worden beveiligd om te voldoen aan het KB van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften en het is een inbreuk om een niet-conforme lift toch in dienst te houden!

  • liften in dienst gesteld voor 1958 moeten aangepast zijn tegen 31/12/2022
  • liften in dienst gesteld tussen 1958 en 1984 moesten aangepast zijn op 31/12/2016
  • liften in dienst gesteld na 1 april 1984 moesten aangepast zijn op 31/12/2014

Recentere liften moeten 15 jaar na indienststelling een risicoanalyse krijgen. Vervolgens moet op elke lift om de 15 jaar een risicoanalyse uitgevoerd worden.

Tijd voor actie

De lift in de Gentse apotheek dateerde van 1967 en in principe had de apothekeres nog enkele maanden de tijd om de lift in orde te brengen. Maar waren de nodige veiligheidsmaatregelen wel al getroffen, dan had dit ongeval nooit kunnen gebeuren.

Stel dus niet langer uit, controleer de datum van de indienststelling van uw personenlift en neem de nodige maatregelen.

Bekijk hier hoe Electro-Test u hierin kan bijstaan.

Risicoanalyse NBN S 21-100-1 en 2

Sinds november 2015 beschrijft de NBN S 21-100-1 en 2 een duidelijk uitvoerend kader én de technische regels voor een nieuw branddetectie- en brandmeldsysteem. Lees hier de acties die vooraf gepland moeten worden en in vroeg stadium besproken worden.

Lees meer

Controle van wapenkamers

Wapenkamers van bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en opleidingsinstellingen moeten volgens het KB van 17/11/2006 gekeurd worden door een erkende keuringsinstelling.

Lees meer