Wat moet een elektrisch dossier bevatten om te voldoen aan het KB van 04/12/2012?

Wat moet een elektrisch dossier bevatten om te voldoen aan het KB van 04/12/2012?

22-08-2014

Het KB van 04/12/2012 verplicht u in het bezit te zijn van een dossier van uw elektrische installatie.
Het dossier bestaat uit 6 onderdelen, afhangend van de datum van constructie en het type van de installatie, dienen de volgende documenten in uw dossier aanwezig te zijn;

 1. Schema’s en plannen van uw elektrische installatie (art. 16 en 17 AREI)

  Het ééndraad schema dient volledig te zijn, kortsluitstromen en de curves van de beveiligingen dienen vermeld te zijn op het plan, alsook de type kabels, plaatsingswijze en hun secties.
  De schema’s dienen aangepast te worden bij elke wijziging van de installatie.
   
 2. Informatie over delen die niet voldoen aan het AREI

  De inbreuken in verband met het AREI dienen opgelijst te worden.
   
 3. Berekeningsnota’s en andere documenten ter beoordeling dat de installatie voldoet aan het KB.

  - U dient in het bezit te zijn van een dossier met alle kabel en kortsluitstroom berekeningen;
  - De lengte van de leidingen in functie van de curve van de beveiligingen;
  - Het onderbrekingsvermogen van de beveiligingen in functie van het vermogen van de transfo en de afstand van de transfo;
  - Een lijst van de uitwendige invloeden (AREI art. 19) per lokaal;
  - Een oplijsting van de vitale stroombanen (AREI art. 104).
   
 4. U dient in het bezit te zijn van;

  - De twee laatste periodieke keuringen volgens het AREI.
  - Eerste controle onderzoek (installaties van vóór 1983) of de controle vóór indienststelling (installaties van na 1983) volgens het AREI.
   
 5. Instructies voor gebruik, uitbating en werkzaamheden (zie art. 18 van het KB)

  - Het ophangen van de EHBO voorschriften (zie art. 268 AREI punt 7)
  - Het ter beschikking stellen van procedures/instructies voor de werknemers.
   
 6. Lijst van werknemers met kwalificatie BA4 en BA5.

  Voor elk personeelslid dat in het bezit is van een BA4 of BA5 kwalificatie dient er duidelijk beschreven te zijn voor wat de persoon opgeleid is en hoe de kwalificatie tot stand gekomen is.

Meer info betreffende het KB van 04/12/2012, klik hier 

Wat kan Electro Test voor u betekenen?

De risicoanalyse wordt altijd samen met een vertegenwoordiger van uw bedrijf uitgevoerd. In de meeste gevallen is dit de installatieverantwoordelijke en/of de preventieadviseur.

 • Wij kunnen de riscoanalyse uitvoeren op de 11 risico’s zoals beschreven in het KB, rekening houdende met de minimale voorschriften voor de oude installaties zoals beschreven in de bijlage 1 van het KB
 • Wij stellen in samenspraak met u een plan van aanpak op, en bekijken samen met u de nodige maatregelen die genomen kunnen worden.
 • Uiteraard is het aan u om te beslissen welke rest risico’(s)  aanvaardbaar zijn  voor uw bedrijf, hierbij kunnnen wij u adviseren.
 • Indien het niet mogelijk is om bepaalde risico’s weg te werken, dienen er  procedures/instructies/pictogrammen opgesteld te worden, ook hierbij kunnen wij u helpen.

MAAR!!! Een volledige en kwalitatieve risicoanalyse kan pas gerealiseerd worden indien u in het bezit bent van het volledig elektrisch dossier zoals hierboven beschreven.
Electro-Test kan u bijstaan om dit dossier te vervolledigen.

Voor meer info of een prijsofferte klik hier.

Webinar 11 mei & 12 mei - Let’s GO Green!

Je wilt het wagenpark zo efficiënt mogelijk verduurzamen. Maar hoe pak je dat slim aan? En is dit al interessant voor jouw vennootschap? Op 11 en 12 mei adviseren Andreas Ophelders van Finivo, Ellen Vandervorst van Electro-Test en Kristof Huysecom van KBC Autolease over hoe je de switch naar een duurzaam wagenpark efficiënt aanpakt!

Lees meer

Belangrijke mededeling omtrent de NBN B 61-001 & NBN B 61-002

In de gassector werd een belangrijke beslissing genomen in verband met de terugtrekking van de normen NBN B 61-001:2019 en NBN B 61-002:2019.

Lees meer
Op basis van de regelgeving inzake Algemene verordering van Gegevensbescherming, worden cookies beschouwd als persoonsgegevens. Op deze website worden cookies gebruikt. Geef aan dat u met het gebruik van cookies instemt. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid. Akkoord