Wanneer dient u een risicoanalyse toe te passen bij art.104?

Wanneer dient u een risicoanalyse toe te passen bij art.104?

05-09-2014

Dit bericht geeft u een beeld van de overgangsmaatregelen voor het toepassen van art.104.

Het KB van 25/04/2013 (gepubliceerd op 4 juni 2013) moest uiterlijk op 4 september 2013 toegepast worden Onderstaande overgangsmaatregelen worden toegestaan:

  • Indien de werken zijn aangevat na 4 september 2013, zal het gelijkvormigheidsonderzoek gebeuren op basis van en rekening houdend met de voorschriften van het KB van 25/04/2013.
  • Indien de werken zijn aangevat voor 4 september 2013 wordt het gelijkvormigheidsonderzoek volgens het A.R.E.I. uitgevoerd op basis van en rekening houdend met de voorschriften van het oude art.104 van het A.R.E.I.

De uitbater dient wel een door hem ondertekende en gedateerde verklarende nota voor te leggen met daarin:

  • De historiek van het dossier;
  • Het advies van zijn diverse veiligheidsstructuren, brandverzekering en (indien nodig) van de brandweer;
  • Een risicoanalyse volgens het KB van 04/12/2012 dient uitgevoerd te worden, deze moet aantonen dat de installatie een aanvaardbaar veiligheidsniveau bereikt.

De risicoanalyse op de vitale stroombanen van de elektrische installatie:

  • De volgenden installaties worden als vitale stroombanen beschouwd: detectie-installaties, meldingsinstallaties, waarschuwinginstallaties, alarminstallaties, deurontgrendelinginstallaties, de installaties voor rookafvoer, overdruk- en onderdrukinstallaties ter bescherming tegen rook, liften met prioritaire oproep, de waterdruk verhogende installaties, veiligheidsverlichtingsinstallaties en noodverlichting installaties;.

De uitbater dient het volgende te voorzien:

  • Een lijst met al de vitale stroombanen ofwel
  • Een verklaring dat er geen vitale stroombanen aanwezig zijn.

Wat kan Electro Test voor u betekenen?

  • Wij kunnen u bijstaan in het oplijsten en bepalen van deze vitale stroombanen,
  • Het uitvoeren van de risicoanalyse volgens het KB van 04/12/2012 op de vitale stroombanen en op de volledige elektrische installatie.

Klik hier voor meer info.

Heeft U een brandveilige kerstboom?

Hoe kan je voorkomen dat de kerstboom vuur vat?
Elk jaar veroorzaken onveilige kerstbomen meerdere woningbranden.

Bekijk zeker deze video en lees zeker onze tips om dit te voorkomen.

Lees meer

Risicoanalyse NBN S 21-100-1 en 2

Sinds november 2015 beschrijft de NBN S 21-100-1 en 2 een duidelijk uitvoerend kader én de technische regels voor een nieuw branddetectie- en brandmeldsysteem. Lees hier de acties die vooraf gepland moeten worden en in vroeg stadium besproken worden.

Lees meer