Voorlopige toelating van het gebruik van solarkabels F1, Eca of Dca

Voorlopige toelating van het gebruik van solarkabels F1, Eca of Dca

06-07-2020

Het nieuwe AREI, sinds 1 juni 2020 van kracht, eist het gebruik van kabels met het kenmerk ten minste F2 (buitenopstelling) of de klasse ten minste Cca (plaatsing in gebouwen) voor een plaatsing in bundel of in laag.
Deze vereiste kabels bestaan echter nog niet op de markt.

De Algemene Directie Energie en de FOD Werkgelegenheid hebben daarom besloten om het gebruik van solarkabels met een brandreactie F1, Eca of Dca met plaatsing in bundel of in laag voorlopig toe te laten, mits het naleven van onderstaande voorwaarden.

De installateur dient een nota op te stellen, die vermeldt:

  • zijn onmogelijkheid om solarkabels met het kenmerk ten minste F2 of de klasse ten minste Cca voor een plaatsing in bundel of in laag te gebruiken;
  • de datum van het begin van het project;
  • de betrokken installatie.

De installateur dateert en ondertekent de nota en dient deze voor te leggen aan het erkend organisme (de nota dient deel uit te maken van het controleverslag).

De installatie van solarkabels in laag of in bundel moet de volgende voorschriften respecteren:

  • de kabels mogen niet geplaatst worden langs brandbare materialen of in ruimten met een verhoogd brandgevaar;
  • geen risico lopen van mechanische beschadiging langs het traject van de solarkabels.

Deze maatregel wordt toegekend voor een periode van 2 jaar vanaf 1 juni 2020, onder voorbehoud van de intrekking van deze maatregel met toepassing van een overgangsperiode van 6 maanden.

Voorlopige toelating van het gebruik van solarkabels F1, Eca of Dca

Het nieuwe AREI eist het gebruik van kabels met het kenmerk ten minste F2 of de klasse ten minste Cca voor een plaatsing in bundel of in laag.
Deze vereiste kabels bestaan echter nog niet op de markt.
De Algemene Directie Energie en de FOD Werkgelegenheid hebben daarom besloten om het gebruik van solarkabels met een brandreactie F1, Eca of Dca met plaatsing in bundel of in laag voorlopig toe te laten, mits het naleven van bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Update Corona

Momenteel bevinden we ons in een buitengewone situatie omwille van het coronavirus. De economische activiteit staat op een lager pitje en bedrijven werken op minimumbezetting of zijn zelfs gesloten.
Electro-Test blijft zijn klanten intussen verderhelpen. Alle keuringen van installaties in bedrijven en de industrie worden momenteel nog gedaan.
 

Lees meer
Op basis van de regelgeving inzake Algemene verordering van Gegevensbescherming, worden cookies beschouwd als persoonsgegevens. Op deze website worden cookies gebruikt. Geef aan dat u met het gebruik van cookies instemt. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid. Akkoord