Veiligheidskeuringen tenten en tijdelijke constructies

Veiligheidskeuringen tenten en tijdelijke constructies

18-04-2016

Niemand is de ramp van pukkelpop van 2011 vergeten. Toch bestaat er nog steeds geen specifieke Belgische wetgeving m.b.t. het keuren van tenten en tijdelijke constructies op festivals. Dit gebeurt vaak op verzoek van de gemeente/brandweer.

In de praktijk zijn het vaak de tentenbouwers die na de installatie een veiligheidscontrole uitvoeren. Ook al kenen zij het beste hun materiaal, toch is er nooit de garantie dat zij neutraal zijn als ze hun eigen werk controleren.

De enige correcte wijze om een neutrale controle uit te voeren is dit aan een onafhankelijke instantie uit te besteden: een EDTC (externe dienst voor technische controles).
Deze EDTC zal nagaan of de montagevoorschriften van de fabrikant/leverancier, normen en regels van goed vakmanschap goed gevolgd werden.
De gebruiksvoorschriften en montagevoorschriften, opgesteld door de fabrikant, worden gehanteerd als controlelijst.
Het is dus ook van groot belang dat deze documenten aanwezig zijn bij een controle.

Wenst u hierover meer informatie, klik dan hier.

Risicoanalyse NBN S 21-100-1 en 2

Sinds november 2015 beschrijft de NBN S 21-100-1 en 2 een duidelijk uitvoerend kader én de technische regels voor een nieuw branddetectie- en brandmeldsysteem. Lees hier de acties die vooraf gepland moeten worden en in vroeg stadium besproken worden.

Lees meer

Controle van wapenkamers

Wapenkamers van bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en opleidingsinstellingen moeten volgens het KB van 17/11/2006 gekeurd worden door een erkende keuringsinstelling.

Lees meer