Vanaf 1 juli 2011 is het verplicht om de privéwaterafvoer te laten keuren

Vanaf 1 juli 2011 is het verplicht om de privéwaterafvoer te laten keuren

26-08-2014

Vanaf 1 juli 2011 is het verplicht om de privéwaterafvoer te laten keuren.

Europa wil de kwaliteit van al het grond- en oppervlakte water duurzaam verbeteren. Om hierin te kunnen slagen is een uitgebouwd systeem van afwaterwaterinzameling, -transport en –zuivering noodzakelijk. Een correcte aansluiting en toepassing (hoeveelheid en kwaliteit) van de privéwaterafvoer op het openbaar rioleringsnetwerk speelt daarin een belangrijke rol.

Reeds vanaf 1 juli 2011 is verplicht om de privéwaterafvoer te laten keuren in volgende situaties:

 • bij de eerste ingebruikname
 • bij belangrijke wijzigingen aan de privériolering
 • na het vaststellen van een inbreuk (op verzoek van de rioolbeheerder)
 • bij het aanleggen van een gescheiden riolering in de straat waarbij u verplicht bent deze af te koppelen op uw privé domein.

Sinds 1 januari 2014 (van toepassing op aanvragen ingediend na 1 januari 2014) geldt een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) inzake:

 • Regenwaterputten
 • Infiltratievoorzieningen
 • Buffervoorzieningen
 • Een gescheiden lozing van afvalwater en regenwater

Deze is van toepassing op aanvragen die ingediend zijn na 1 januari 2014.
Voor aanvragen die ingediend zijn voor 1 januari 2014 is de GSV van 2004 van toepassing. Hieronder vindt u een niet-limitatieve lijst van bepalingen die veranderd zijn t.o.v. de vorige GSV

 • Elke constructie of verharding groter dan 40m² moet aan de verordening voldoen
 • De meeste constructies moeten een infiltratievoorziening hebben. Voor percelen kleiner dan 250 m² wordt een uitzondering gemaakt.
 • Nieuwe eengezinswoningen en gebouwen (andere dan eengezinswoningen) groter dan 100 m² moeten een regenwaterput van minimum 5.000 liter voorzien (momenteel is dat 3.000 liter).
 • Bij nieuwe verkavelingen worden collectieve infiltratievoorzieningen verplicht.

Opgelet, in Wallonië en Brussel is er geen verplichting inzake deze materie.

Indien u meer info wenst, klik hier

Onze webinar rond groene mobiliteit

Recent organiseerden we onze webinar rond groene mobiliteit. De bedrijfswagen is in ons land nog steeds een populaire manier om werknemers op een fiscaal en sociaal gunstige manier te verlonen.

Lees meer

“Laadpalen bij ELECTROTEST? Wij zijn het ons imago verplicht”

“Van elektriciteit tot fiscaliteit!”
Zo breed is het gamma aan adviezen bij ELECTROTEST.

Zorg ervoor dat uw installaties toekomstbestendig zijn, zorg ook voor een goede car-policy en zorg voor bijhorende laad-afspraken.
En zorg voor beleid voor werknemers over waar en wanneer zij hun voertuig opladen”.

Dit zijn slechts enkele tips die ELECTROTEST u kan geven i.v.m. het verduurzamen van uw onderneming.

Lees meer
Op basis van de regelgeving inzake Algemene verordering van Gegevensbescherming, worden cookies beschouwd als persoonsgegevens. Op deze website worden cookies gebruikt. Geef aan dat u met het gebruik van cookies instemt. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid. Akkoord