Vanaf 1 juli 2011 is het verplicht om de privéwaterafvoer te laten keuren

Vanaf 1 juli 2011 is het verplicht om de privéwaterafvoer te laten keuren

26-08-2014

Vanaf 1 juli 2011 is het verplicht om de privéwaterafvoer te laten keuren.

Europa wil de kwaliteit van al het grond- en oppervlakte water duurzaam verbeteren. Om hierin te kunnen slagen is een uitgebouwd systeem van afwaterwaterinzameling, -transport en –zuivering noodzakelijk. Een correcte aansluiting en toepassing (hoeveelheid en kwaliteit) van de privéwaterafvoer op het openbaar rioleringsnetwerk speelt daarin een belangrijke rol.

Reeds vanaf 1 juli 2011 is verplicht om de privéwaterafvoer te laten keuren in volgende situaties:

 • bij de eerste ingebruikname
 • bij belangrijke wijzigingen aan de privériolering
 • na het vaststellen van een inbreuk (op verzoek van de rioolbeheerder)
 • bij het aanleggen van een gescheiden riolering in de straat waarbij u verplicht bent deze af te koppelen op uw privé domein.

Sinds 1 januari 2014 (van toepassing op aanvragen ingediend na 1 januari 2014) geldt een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) inzake:

 • Regenwaterputten
 • Infiltratievoorzieningen
 • Buffervoorzieningen
 • Een gescheiden lozing van afvalwater en regenwater

Deze is van toepassing op aanvragen die ingediend zijn na 1 januari 2014.
Voor aanvragen die ingediend zijn voor 1 januari 2014 is de GSV van 2004 van toepassing. Hieronder vindt u een niet-limitatieve lijst van bepalingen die veranderd zijn t.o.v. de vorige GSV

 • Elke constructie of verharding groter dan 40m² moet aan de verordening voldoen
 • De meeste constructies moeten een infiltratievoorziening hebben. Voor percelen kleiner dan 250 m² wordt een uitzondering gemaakt.
 • Nieuwe eengezinswoningen en gebouwen (andere dan eengezinswoningen) groter dan 100 m² moeten een regenwaterput van minimum 5.000 liter voorzien (momenteel is dat 3.000 liter).
 • Bij nieuwe verkavelingen worden collectieve infiltratievoorzieningen verplicht.

Opgelet, in Wallonië en Brussel is er geen verplichting inzake deze materie.

Indien u meer info wenst, klik hier

Webinar 11 mei & 12 mei - Let’s GO Green!

Je wilt het wagenpark zo efficiënt mogelijk verduurzamen. Maar hoe pak je dat slim aan? En is dit al interessant voor jouw vennootschap? Op 11 en 12 mei adviseren Andreas Ophelders van Finivo, Ellen Vandervorst van Electro-Test en Kristof Huysecom van KBC Autolease over hoe je de switch naar een duurzaam wagenpark efficiënt aanpakt!

Lees meer

Belangrijke mededeling omtrent de NBN B 61-001 & NBN B 61-002

In de gassector werd een belangrijke beslissing genomen in verband met de terugtrekking van de normen NBN B 61-001:2019 en NBN B 61-002:2019.

Lees meer
Op basis van de regelgeving inzake Algemene verordering van Gegevensbescherming, worden cookies beschouwd als persoonsgegevens. Op deze website worden cookies gebruikt. Geef aan dat u met het gebruik van cookies instemt. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid. Akkoord