Het nut van een thermografisch onderzoek

Het nut van een thermografisch onderzoek

21-02-2014

In veel woningen en andere gebouwen zijn er warmteverliezen. Door middel van een thermografische camera kunnen deze verborgen gebreken opgespoord worden.

Onze adviezen (vervangen van beglazing, extra isoleren,…) kunnen de gebouwen verbeteren. Dit onderzoek kan zowel worden uitgevoerd in een nieuwbouw als in een bestaand gebouw.

Wat zijn warmte verliezen?

Warmteverliezen zijn eigenlijk luchtlekken, dewelke ontstaan door kleine openingen naar buiten.

Hoe worden deze warmte verliezen opgespoord?

Door middel van een thermografische camera, deze werkt nl. als infraroodcamera. Deze camera geeft temperatuurverschillen weer, door deze temperatuurverschillen kunnen de warmteverliezen eenvoudig opgespoord worden.

Uiteraard dient het verschil tussen de binnen en buiten temperatuur voldoende groot te zijn en dienen de weersomstandigheden gunstig te zijn (geen regen, verschil tussen de binnen en buiten temperatuur dient min. 10° te zijn).

Welke onregelmatigheden kunnen wij opsporen?

 • Slecht geplaatst isolatie
 • Het opsporen van koude bruggen (koude bruggen zijn plaatsen waar dat de isolatie schil is onderbroken)
 • De aanwezigheid van slechte beglazing
 • Een gebrek aan lucht dichtheid bv. het slecht afsluiten van sluitrubbers rond een deur

Waarom warmteverliezen vermijden?

 • Een slecht geplaatste isolatie en/of koudebruggen kunnen vervelende tochtverschijnselen, koudebruggen en convectiestromen veroorzaken. Deze zullen na een tijd vocht veroorzaken met de groei van schimmels tot gevolg
 • Om onze energiefactuur zo laag mogelijk te houden
 • Voor ons comfort: het is de bedoeling om in de zomer de warmte buiten te houden en in de winter de warmte binnen te houden
 • Uiteraard speelt het milieu hier ook een belangrijke rol nl. het verlagen van de CO2 uitstoot

Warmteverliezen vermijden is onvoldoende. Goed isoleren om warmteverliezen te vermijden is niet voldoende. Het gebouw dient uiteraard goed geventileerd te zijn.  Bij een gebrek aan ventilatie zullen er zich ook vochtproblemen voordoen in het gebouw. Een goed ventilatiesysteem is dus belangrijk!

Thermografische camera kan zoveel méér:

 • Het opsporen van waterlekken en waterinfiltratie.
 • Het opsporen van ineffectieve cellen van zonnepanelen, Hot Spots genoemd.
 • Het opsporen van elektrische fouten
 • En nog zoveel meer mogelijkheden...

Wenst u meer info of een afspraak klik dan hier.

Heeft U een brandveilige kerstboom?

Hoe kan je voorkomen dat de kerstboom vuur vat?
Elk jaar veroorzaken onveilige kerstbomen meerdere woningbranden.

Bekijk zeker deze video en lees zeker onze tips om dit te voorkomen.

Lees meer

Risicoanalyse NBN S 21-100-1 en 2

Sinds november 2015 beschrijft de NBN S 21-100-1 en 2 een duidelijk uitvoerend kader én de technische regels voor een nieuw branddetectie- en brandmeldsysteem. Lees hier de acties die vooraf gepland moeten worden en in vroeg stadium besproken worden.

Lees meer