Risicoanalyse volgens KB 04/12/2012

Risicoanalyse volgens KB 04/12/2012

10-02-2015

Volgens het KB 04/12/2012 moeten alle elektrische installaties – zowel oude als nieuwe – verplicht een risicoanalyse ondergaan. Dit KB is geldig voor zowel de laag- als de hoogspanningsinstallaties,  maar niet voor huishoudelijke installaties.

Alle werkgevers zijn voortaan verplicht om een risicoanalyse uit te voeren van elke elektrische installatie die zich bevindt in de gebouwen of op de terreinen van de onderneming of inrichting van de werkgever. Ook dienen de installateurs, architecten en studieburelen bij het plaatsen van een nieuwe installatie rekening te houden met dit KB. Het KB heeft als doel om het welzijn en veiligheid van de werknemers op de werkvloer  te verbeteren.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de installaties die geïnstalleerd zijn voor 1981*/1983* en na 1981*/1983*

 • * 1981: Semi industriële installaties (waarbij de huishoudelijk regels volgens art.87 van het AREI zijn toegepast)
 • * 1983: industriële installaties

Een “nieuwe elektrische installatie"

Een "nieuwe elektrische installatie"  is de installatie die vandaag geplaatst worden
De installaties na 1981/1983 volgens het AREI:

 • In de afgelopen jaren zijn er heel wat wijzigingen gebeurt in het AREI, deze wijzigingen hebben geen terugwerkende kracht.
 • MAAR!! De werkgever dient er voor te zorgen dat zijn installaties mee evolueren met “de stand der techniek van vandaag”. Om dit te realiseren dient hij het “dynamisch risicobeheerssysteem” toe te passen. Het is een continu proces dat steunt op het principe van de risicoanalyse die wordt uitgevoerd om gepaste maatregelen te kunnen nemen. Met andere woorden: de bedrijven die een risicoanalyse hebben uitgevoerd voordat het nieuwe art.104 van het AREI (KB 25/03/2013)  in voege kwam (4 september 2013), dienen voor dit gedeelte van de installaties terug een risicoanalyse te laten uitvoeren.

Een “oude elektrische installatie"

Onder de "oude elektrische installaties" vallen de installaties die geplaatst werden voor 1981/1983 (ARAB of technische reglement)

Hiervoor zijn er:

 • Minimale voorschriften van toepassing (bijlage I)
 • Overgangstermijnen;
  - Het eerste controle onderzoek volgens het AREI moest verplicht gebeuren voor 01/01/2014
  - De risicoanalyse moest verplicht  uitgevoerd worden voor 31/12/2014
  - De te nemen maatregelen ten gevolge van de risicoanalyse dienen te gebeuren voor 31-12-2016 (met actieplan)

Het elektrisch dossier volgens het van KB 04/12/2012

Volgens het KB van 04/12/2012 is het verplicht om in het bezit  te zijn van een volledig elektrisch dossier.
Dit elektrisch dossier is nodig om een volledige en kwalitatieve risicoanalyse te kunnen uitvoeren.

Meer info betreffende dit elektrisch dossier kan u hier terugvinden.

Het volledige KB kan u hier terugvinden.

Een verplichting waar Electro-Test u kan bij helpen

 • We voeren de risicoanalyse uit op uw elektrische installatie uit;
  - De risicoanalyse op uw volledige laagspanningsinstallatie
  - De risicoanalyse op uw hoogspanningsinstallatie 
  - Met bijkomende testen en metingen (indien van toepassing)
 • We geven advies over de te nemen maatregelen.
 • We stellen het plan van aanpak op
 • Het uitvoeren van controles volgens het AREI.
 • Wij adviseren u betreffende het verplichte elektrisch dossier

Download hier de volledige brochure

Heeft U een brandveilige kerstboom?

Hoe kan je voorkomen dat de kerstboom vuur vat?
Elk jaar veroorzaken onveilige kerstbomen meerdere woningbranden.

Bekijk zeker deze video en lees zeker onze tips om dit te voorkomen.

Lees meer

Risicoanalyse NBN S 21-100-1 en 2

Sinds november 2015 beschrijft de NBN S 21-100-1 en 2 een duidelijk uitvoerend kader én de technische regels voor een nieuw branddetectie- en brandmeldsysteem. Lees hier de acties die vooraf gepland moeten worden en in vroeg stadium besproken worden.

Lees meer