Opleiding “BA5 - Elektrisch geschoolden”

Opleiding “BA5 - Elektrisch geschoolden”

15-04-2014

Deze opleiding is bestemd voor al wie bij het uitvoeren van zijn werk als elektricien of in een andere functie, blootgesteld kan zijn aan de gevaren van elektriciteit.

Personen die de gevaren verbonden aan de uit te voeren werkzaamheden zelf kunnen inschatten en de maatregelen kunnen bepalen om de daaruit voortvloeiende specifieke risico's te elimineren of tot een minimum te beperken.

Inhoud opleiding

 • Doel en opvatting opleiding
   
 • Gevaren elektriciteit
  - wetgeving;
  - veilige elektrische installaties;
  - algemene begrippen zoals spanningsgebieden, veiligheidscurve, klassen van elektrisch materieel, ...
  - te nemen beschermingsmaatregelen;
  - bescherming tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking, netsystemen en beveiligingen;
  - bescherming tegen overbelasting en kortsluiting;
  - veilige elektrische installaties
   
 • Veilig werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties:
  - installatie- en werkverantwoordelijke;
  - werken onder, buiten of in de nabijheid van spanning;
  - veilig schakelen – vitale 5;
  - werkprocedures
   
 • Valkuilen tijdens werken: bespreking van voorbeelden in de praktijk

Opleiding

Heeft u interesse, volg dan onze open opleiding op 24 & 25 maart 2016.

Klik hier voor meer info.

Risicoanalyse NBN S 21-100-1 en 2

Sinds november 2015 beschrijft de NBN S 21-100-1 en 2 een duidelijk uitvoerend kader én de technische regels voor een nieuw branddetectie- en brandmeldsysteem. Lees hier de acties die vooraf gepland moeten worden en in vroeg stadium besproken worden.

Lees meer

Controle van wapenkamers

Wapenkamers van bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en opleidingsinstellingen moeten volgens het KB van 17/11/2006 gekeurd worden door een erkende keuringsinstelling.

Lees meer