Nieuwe aanbevelingen omtrent privéwaterafvoer

Nieuwe aanbevelingen omtrent privéwaterafvoer

26-08-2014

Op 8 juli 2014 heeft VMM zijn nieuwe aanbevelingen omtrent keuringen van privéwaterafvoer gecommuniceerd

1. Individuele Voorbehandelingsinstallatie

Door onduidelijke en oude zoneringsplannen ontstaat er vaak verwarring omtrent:

 • het al dan niet verplicht aanwezig zijn van een Individuele voorbehandelingsinstallatie (IVBI)
 • het te keuren gebouw, is het gebouw in het ‘collectief te optimaliseren buitengebied' gelegen

Deze verwarring kan gevolgen hebben voor:

 • de keuring bij de eerste ingebruikname
 • bij de aanleg van een nieuw gescheiden stelsel

Om deze verwarring te verhelpen zijn er aanbevelingen geformuleerd:

VLAREM II stelt dat:

 • men steeds vanuit de zoneringsplannen dient te vetrekken
 • gebieden waar recente rioleringswerken gebeurd zijn, feitelijk ‘collectief geoptimaliseerd buitengebied' zijn geworden.

Bij eerste ingebruikname:

 • Woningen in een ‘collectief te optimaliseren buitengebied' zijn verplicht een IVBI te installeren en te laten keuren. Dit voor al het afvalwater ((zwart (toilet) en grijs (bad, douche, wasmachine, …)
 • Bij aanleg van een gescheiden riolering
 • Bij de aanleg van gescheiden riolering (afkoppelingsproject) in een, volgens de zoneringsplannen, te optimaliseren buitengebied, kan er worden gesteld dat de keuring doorgaat in een ‘collectief geoptimaliseerd buitengebied’ en een keuring dus is vereist
 • De afwezigheid van een IVB of foutieve aansluiting van een IVB (enkel zwart afvalwater) in deze situatie wordt afgekeurd

2. Afvoer van verharde oppervlakken bij afkoppeling bestaande toestand

 • Hemelwater afkomstig van terrassen en verharde grondoppervlakken wordt niet aangesloten op de hemelwaterput tenzij een gepaste voorbehandeling is voorzien.
 • Hemelwater wordt op een infiltratievoorziening aangesloten
 • Hemelwater dat in contact is gekomen met een ingedeelde inrichting is potentieel verontreinigd water en dus bedrijfsafvalwater (zie milieuvergunning)

Wenst u hierover meer info, klik dan hier.

Onze webinar rond groene mobiliteit

Recent organiseerden we onze webinar rond groene mobiliteit. De bedrijfswagen is in ons land nog steeds een populaire manier om werknemers op een fiscaal en sociaal gunstige manier te verlonen.

Lees meer

“Laadpalen bij ELECTROTEST? Wij zijn het ons imago verplicht”

“Van elektriciteit tot fiscaliteit!”
Zo breed is het gamma aan adviezen bij ELECTROTEST.

Zorg ervoor dat uw installaties toekomstbestendig zijn, zorg ook voor een goede car-policy en zorg voor bijhorende laad-afspraken.
En zorg voor beleid voor werknemers over waar en wanneer zij hun voertuig opladen”.

Dit zijn slechts enkele tips die ELECTROTEST u kan geven i.v.m. het verduurzamen van uw onderneming.

Lees meer
Op basis van de regelgeving inzake Algemene verordering van Gegevensbescherming, worden cookies beschouwd als persoonsgegevens. Op deze website worden cookies gebruikt. Geef aan dat u met het gebruik van cookies instemt. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid. Akkoord