Laat tijdig uw gasinstallatie keuren!

Laat tijdig uw gasinstallatie keuren!

09-03-2021

Voor de ingebruikname van uw nieuwe- of vernieuwde gedeelten van uw aardgasbinneninstallatie dient deze te worden onderworpen aan een conformiteitscontrole. Hierdoor bent u niet enkel in het bezit van een conformiteitsverklaring welke wordt geëist door de gasdistributienetbeheerder. Ook bent u verzekerd van een veilige aardgasinstallatie waardoor uw woning evenals uw gezin beschermt is.

Wat houdt de controle van de aardgasbinneninstallatie in?

De controle vanaf de algemene afsluiter aan de gasmeter tot en met het verbruikstoestel uitgevoerd door onze agent omvat:

 • De gebruikte materialen en uitvoering;
 • De gevolgde weg, bereikbaarheid, plaatsing, uitwendige bescherming en afmetingen van de leiding(en);
 • De afvoer van de verbrandingsproducten (rookgasafvoerkanalen);
 • De toevoer van verbrandingslucht (indien van toepassing);
 • De ventilatie van de opstellingsruimte van de gastoestellen (indien van toepassing);
 • De gebruiksvoorwaarden, plaatsing en aansluiting van de gastoestellen;
 • De dichtheidsproef;
 • Nazicht van de nodige documenten (isometrische schema).

Wanneer u een conform verslag hebt ontvangen van onze ELECTROTEST-agent, bent u in het bezit van al de nodige documenten om de gasmeter te laten openen door de gasdistributienetbeheerder en uw installatie veilig in dienst te nemen.

Als alternatief voor een aardgasinstallatie, wanneer u geen toegang hebt tot het bestaande aardgasnetwerk, kan u gebruikmaken van een propaan- of butaangasinstallatie.
Uiteraard dient ook voor de ingebruikname van uw nieuwe- of vernieuwde gedeelten van uw binneninstallatie deze te worden onderworpen aan een conformiteitscontrole. Wanneer u een conform verslag hebt ontvangen bent u in het bezit van al de nodige documenten om de gastank te laten vullen en uw installatie veilig in dienst te nemen.
Maakt u daarentegen gebruik van gasflessen dan dient ook deze installatie, hoe klein ook, wettelijk te worden onderworpen aan een conformiteitsonderzoek alvorens deze in gebruik te nemen.

Wat houdt de controle van de propaan- butaangasbinneninstallatie in?

De controle vanaf de algemene afsluiter aan de gastank of gasfles tot en met het verbruikstoestel uitgevoerd door onze Electro-Test agent omvat:

 • De leiding tussen het opslagrecipiënt en het punt van de 1ste ontspanning;
 • De gebruikte materialen en uitvoering;
 • De gebruikte drukregelaar(s) en de drukbegrenzer of gecombineerde eerste- en tweedetrapsdrukregelaar (indien van toepassing);
 • De gevolgde weg, bereikbaarheid, plaatsing, uitwendige bescherming en afmetingen van de leiding(en);
 • De afvoer van de verbrandingsproducten (rookgasafvoerkanalen);
 • De toevoer van verbrandingslucht (indien van toepassing);
 • De ventilatie van de opstellingsruimte van de gastoestellen (indien van toepassing);
 • De gebruiksvoorwaarden, plaatsing en aansluiting van de gastoestellen;
 • De dichtheidsproef;
 • Nazicht van de nodige documenten (pijpleidingenattest).

Deze wettelijk verplichte controles kunnen allemaal door ELECTROTEST worden uitgevoerd.

Belangrijke mededeling omtrent de NBN B 61-001 & NBN B 61-002

In de gassector werd een belangrijke beslissing genomen in verband met de terugtrekking van de normen NBN B 61-001:2019 en NBN B 61-002:2019.

Lees meer

Risicoanalyse NBN S 21-100-1 & 2

Sinds november 2015 beschrijft de NBN S 21-100-1 en 2 een duidelijk uitvoerend kader én de technische regels voor een nieuw branddetectie- en brandmeldsysteem.

Lees meer
Op basis van de regelgeving inzake Algemene verordering van Gegevensbescherming, worden cookies beschouwd als persoonsgegevens. Op deze website worden cookies gebruikt. Geef aan dat u met het gebruik van cookies instemt. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid. Akkoord