Is uw lift reeds gemoderniseerd? Let op boetes worden realiteit!

Is uw lift reeds gemoderniseerd? Let op boetes worden realiteit!

18-04-2016

Als beheerder of eigenaar van een personenlift bent u verplicht een risicoanalyse te laten uitvoeren door een Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC). In alle gevallen moet deze voor de eerste maal ten laatste 15 jaar na de eerste indienststelling van de lift uitgevoerd worden en vervolgens met tussentijden van maximum 15 jaar.

Toch merken we dat liften in dienst gesteld zijn na 1 april 1984 die reeds moesten gemoderniseerd zijn (ten laatste 31/12/2014) nog steeds niet voldoen aan de vigerende wetgeving.
De volgende deadline (31/12/2016) voor liften in dienst gesteld tussen 1958 en 1984 komt eraan en heel wat eigenaars dreigen deze datum niet te halen omdat zelfs de risicoanalyse die voorafgaat aan de moderniseringswerken nog niet is uitgevoerd.

Controleer de datum van indienststelling van uw personenlift nu en neem de nodige maatregelen.

Welke liften vallen onder het KB 10/12/2012?

Alle bestaande personenliften vallen onder dit KB en dienen een risicoanalyse te ondergaan.

Nieuwe personen liften

Bij een nieuwe lift dient de risicoanalyse te gebeuren de eerste keer 15 jaar na ingebruikname van de lift en dient deze binnen de 3 jaar gemoderniseerd te zijn. Een geldige regularisatieattest moet voorgelegd kunnen worden.

Bestaande personen liften

Deze liften dienen allemaal een risicoanalyse te ondergaan als ze ouder zijn dan 15 jaar. Deze risicoanalyse dient om de 15 jaar herhaald te worden.

Na de risicoanalyse dienen de moderniseringswerken uitgevoerd te worden, tegen de volgende data:

  • voor liften in dienst gesteld voor 1958 moeten de modernisatiewerken uitgevoerd zijn tegen 31/12/2022
  • voor liften in dienst gesteld tussen 1958 en 1984 moeten de modernisatiewerken uitgevoerd zijn 31/12/2016
  • voor liften in dienst gesteld na 1 april 1984 moeten de modernisatiewerken uitgevoerd zijn tegen 31/12/2014

Na uitvoering van de moderniseringswerken worden deze gecontroleerd door dezelfde EDTC die de risicoanalyse uitgevoerd heeft. Deze EDTC reikt een regularisatieattest uit om te bewijzen dat de moderniseringswerken correct uitgevoerd werden.

Sancties

Wanneer de beheerder of de eigenaar zijn wettelijke verplichtingen niet nakomt worden er sancties voorzien. Deze kunnen zwaar wegen in de portefeuille van de overtreder. Indien er binnen de vier maanden geen gevolg wordt gegeven aan de waarschuwing van de FOD Economie worden er transacties bepaald waarvan de bedragen zullen vastgelegd worden volgens de principes opgenomen in de tabel, zie link.

Heeft U een brandveilige kerstboom?

Hoe kan je voorkomen dat de kerstboom vuur vat?
Elk jaar veroorzaken onveilige kerstbomen meerdere woningbranden.

Bekijk zeker deze video en lees zeker onze tips om dit te voorkomen.

Lees meer

Risicoanalyse NBN S 21-100-1 en 2

Sinds november 2015 beschrijft de NBN S 21-100-1 en 2 een duidelijk uitvoerend kader én de technische regels voor een nieuw branddetectie- en brandmeldsysteem. Lees hier de acties die vooraf gepland moeten worden en in vroeg stadium besproken worden.

Lees meer