Is een risicoanalyse volgens het KB van 28/03/2014 op de brandrisico’s noodzakelijk?

Is een risicoanalyse volgens het KB van 28/03/2014 op de brandrisico’s noodzakelijk?

05-09-2014

Bepaalde artikelen in het ARAB art. 52 over brandpreventie zijn niet meer van toepassing, deze artikelen worden vervangen door het KB van 28 maart 2014.

Het KB van 28/03/2014 verplicht de werkgever om een risicoanalyse uit te voeren op de brandrisico’s in zijn bedrijf.

De risicoanalyse op de brandrisico’s (zie art .4)

In elke onderneming waar personeel of onderaannemers te werk gesteld zijn, is de werkgever verplicht om een risicoanalyse op de brandrisico’s uit te voeren. Hieronder enkele voorbeelden van de te evalueren risico’s:

 • De aanwezigheid van brandbare producten nabij een onstekingsbron;
 • De gebruikte stoffen bij automatische blussystemen;
 • Het aantal aanwezige personen in de onderneming;
 • ... 

 Deze risicoanalyse wordt het “dynamisch risicobeheersing systeem” genoemd, de werkgever houdt rekening met:

 • De resultaten van evacuatieoefeningen;
 • Ervaring van eerder opgetreden branden;
 • Incidenten die tot brand hadden kunnen leiden.

Op basis van de bovenstaande resultaten kan een nieuwe risicoanalyse noodzakelijk zijn. De risicoanalyse is dus een continu proces vandaar de benaming “dynamisch risicobeheersing systeem”

Preventiemaatregelen:

Na het uitvoeren van de risicoanalyse dienen er preventiemaatregelen genomen te worden, zoals:

 • Het oprichten van een brandbestrijdingsdienst;
 • Het opstellen van een preventiedossier;
 • Een intern noodplan dat de snelle evacuatie verzekert;
 • Doeltreffend en snel brand bestrijden;
 • De schadelijke gevolgen van een brand beperken;
 • Een eenvoudige tussenkomst van de brandweer/hulpdiensten verzekeren;
 • De periodieke controle en onderhoud van de installaties;
 • Het voorzien van instructies en procedures voor de werknemers;
 • Een intern noodplan dat de snelle evacuatie verzekert;
 • ...

Wat kan Electro-Test voor u betekenen?

 • Het adviseren in het opstellen van een evacuatieplan
 • Het adviseren in het opstellen van een  intern noodplan
 • Controle van de algemene brandveiligheid van het gebouw
 • De controle van de branddetectie, rookkoepels

Wenst u hierover meer info, klik dan hier.

Heeft U een brandveilige kerstboom?

Hoe kan je voorkomen dat de kerstboom vuur vat?
Elk jaar veroorzaken onveilige kerstbomen meerdere woningbranden.

Bekijk zeker deze video en lees zeker onze tips om dit te voorkomen.

Lees meer

Risicoanalyse NBN S 21-100-1 en 2

Sinds november 2015 beschrijft de NBN S 21-100-1 en 2 een duidelijk uitvoerend kader én de technische regels voor een nieuw branddetectie- en brandmeldsysteem. Lees hier de acties die vooraf gepland moeten worden en in vroeg stadium besproken worden.

Lees meer