Is een risicoanalyse van een elektrische installatie nodig?

Is een risicoanalyse van een elektrische installatie nodig?

15-05-2014
 • Alle elektrische installaties oud en nieuw dienen verplicht een risicoanalyse te ondergaan volgens het KB 4/12/2012.
 • Alle werkgevers zijn voortaan verplicht om een risicoanalyse uit te voeren van elke elektrische installatie die zich bevindt in de gebouwen of op de terreinen van de onderneming of inrichting van de werkgever. Het KB heeft als doel om het welzijn en veiligheid van de werknemers op de werkvloer  te verbeteren.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de installaties die geïnstalleerd zijn voor 1981*/1983* en na 1981/1983.

* 1981: huishoudelijke installaties en gelijkgestelde installaties
* 1983: industriële installaties

Wat is een nieuwe elektrische installatie?

De nieuwe elektrische installaties die vandaag geplaatst worden

 • Zowel de werkgevers als de installateurs en de studieburelen moeten rekening houden met het KB van 04/12/2012.

De installaties geplaatst na 1981/1983 volgens het AREI

 • In de afgelopen jaren zijn er heel wat wijzigingen gebeurt in het AREI, de wijzigingen in het AREI hebben geen terugwerkende kracht.
 • MAAR!! De werkgever dient er voor te zorgen dat zijn installaties mee evolueren met “de stand der techniek van vandaag”, om dit te realiseren dient hij het “dynamisch risicobeheerssysteem” toe te passen. Het is een continu proces dat steunt op het principe van de risicoanalyse, die wordt uitgevoerd om gepaste maatregelen te kunnen nemen.

Wat is een oude elektrische installatie?

De installaties die geplaatst zijn voor 1981/1983 (ARAB).
Hiervoor zijn er:

 • Minimale voorschriften van toepassing (bijlage I)
 • Overgangstermijnen;
  - Het eerste controle onderzoek volgens het AREI  diende te gebeuren voor 01/01/2014
  - De risicoanalyse dient verplicht  te gebeuren voor 31/12/2014
  - De te nemen maatregelen ten gevolge van de risicoanalyse dienen te gebeuren voor 31-12-2016

Wat kan Electro Test voor u betekenen?

 • Het uitvoeren van het eerste controle onderzoek en de periodieke keuringen volgens het AREI.
 • Samen met u de risicoanalyse op de elektrische installatie uitvoeren, u adviseren in de te nemen maatregelen en het opstellen van het plan van aanpak.
 • Het geven van een opleiding over het KB 04/12/2012 (1/2 dag)
 • Het geven van een opleiding over het KB 04/12/2012 (volledige dag)

Indien u meer info wenst, klik hier.

Heeft U een brandveilige kerstboom?

Hoe kan je voorkomen dat de kerstboom vuur vat?
Elk jaar veroorzaken onveilige kerstbomen meerdere woningbranden.

Bekijk zeker deze video en lees zeker onze tips om dit te voorkomen.

Lees meer

Risicoanalyse NBN S 21-100-1 en 2

Sinds november 2015 beschrijft de NBN S 21-100-1 en 2 een duidelijk uitvoerend kader én de technische regels voor een nieuw branddetectie- en brandmeldsysteem. Lees hier de acties die vooraf gepland moeten worden en in vroeg stadium besproken worden.

Lees meer