Groenestroomcertificaten in Vlaanderen

Groenestroomcertificaten in Vlaanderen

27-06-2014

Wie heeft recht op groenestroomcertificaten?

  • Als u zonnepanelen plaatst op een bestaande woning of op een nieuwe woning met stedenbouwkundige vergunning voor 2014.
  • Alle installaties die geplaatst worden op gebouwen, gebouwd zijn na 31/12/2013, hebben geen recht meer op deze certificaten. Deze woningen dienen een verplicht E – peil te hebben van max 60. Deze installaties dienen dan ook verplicht een hernieuwbare energie te installeren.

Hoeveel certificaten kan ik verkrijgen?

  • De hoeveelheid kWh die recht geeft op één groenestroomcertificaat is afhankelijk van de zogenaamde “bandingfactor”. Deze factor geeft weer welk aandeel van een groenestroomcertificaat  u ontvangt per 1.000 kWh opgewekte elektriciteitsproductie.
  • Deze bandingsfactor wijzigt elk half jaar. (1/1/201431/6/2014) –(1/7/201431/12/2014)
  • Voor huishoudelijke installaties waar max 10 kW mag geplaatst worden bedraagt deze factor 0.268
  • Men dient momenteel min 3731 kWh aan installatie te plaatsen, daar deze opbrengst 1 certificaat garandeert. ( 1000kWh/0.268 = 3731 kWh)
  • De bandingfactoren worden berekend door het Vlaams EnergieAgentschap (VEA). Zij volgen halfjaarlijks de elektriciteitsprijzen op en passen de bandingfactor voor uw installatie daaraan aan.
  • De minimumsteun die wordt uitbetaald door de netbeheerder is € 93,00 per Groenestroomcertificaat.

Wenst u hierover meer info, contacteer ons dan hier.

Heeft U een brandveilige kerstboom?

Hoe kan je voorkomen dat de kerstboom vuur vat?
Elk jaar veroorzaken onveilige kerstbomen meerdere woningbranden.

Bekijk zeker deze video en lees zeker onze tips om dit te voorkomen.

Lees meer

Risicoanalyse NBN S 21-100-1 en 2

Sinds november 2015 beschrijft de NBN S 21-100-1 en 2 een duidelijk uitvoerend kader én de technische regels voor een nieuw branddetectie- en brandmeldsysteem. Lees hier de acties die vooraf gepland moeten worden en in vroeg stadium besproken worden.

Lees meer