EN 60204-1 als oplossing voor bestaande machines en arbeidsmiddelen!

EN 60204-1 als oplossing voor bestaande machines en arbeidsmiddelen!

29-08-2014

De geharmoniseerde basisnorm voor elektrische uitrusting van machines is de EN-IEC 60204-1.
De principes van de EN 60204-1 zijn de ‘regels van de kunst’ om elektrische installaties van enkelvoudige tot complexe machines aan te passen op basis van de risicobeoordelingsresultaten.

Deze opleiding biedt een leidraad naar een betere, betrouwbare en meer veilige elektrische installatie voor iedereen die in de dagelijkse praktijk te maken heeft met de elektrische installaties van machines en/of bestaande arbeidsmiddelen.
Als men conform de principiële voorwaarden (beschreven in deze norm) heeft gehandeld, dan wordt officieel aangenomen dat men conform is met de essentiële eisen (beschreven in de bijlage 1 van de machinerichtlijn en arbeidsmiddelenrichtlijn) voor wat de elektrische aspecten betreft. 
De norm is via onze cursus herwerkt tot een leesbare en bruikbaar.

Verder wordt er specifiek aandacht besteed aan:

  • de wettelijke basis i.v.m. het in dienst stellen op elektrisch vlak
  • netstelsel en beschermingsmaatregelen
  • eisen gesteld aan besturingstechnische functies zoals noodstop- voorzieningen, hekbewaking, lichtgordijnen, etc.
  • LS-borden
  • behandeling van gerelateerde normen zoals de EN 60947-reeks, enz.

Klik hier voor meer info of een opleiding op maat.

Heeft U een brandveilige kerstboom?

Hoe kan je voorkomen dat de kerstboom vuur vat?
Elk jaar veroorzaken onveilige kerstbomen meerdere woningbranden.

Bekijk zeker deze video en lees zeker onze tips om dit te voorkomen.

Lees meer

Risicoanalyse NBN S 21-100-1 en 2

Sinds november 2015 beschrijft de NBN S 21-100-1 en 2 een duidelijk uitvoerend kader én de technische regels voor een nieuw branddetectie- en brandmeldsysteem. Lees hier de acties die vooraf gepland moeten worden en in vroeg stadium besproken worden.

Lees meer