De verschillende ventilatiesystemen

De verschillende ventilatiesystemen

09-04-2014

Een woning heeft nood aan een goede ventilatie.

Waarom ventileren ?

Een woning heeft nood aan een goede ventilatie.
Om een gezonde lucht in huis te bekomen heb je het volgende nodig:

  • Aanvoer van verse lucht
  • Afvoer van de lucht met schadelijke stoffen.

Zonder een goede ventilatie kunnen er vochtproblemen ontstaan in de woning met als gevolg het ontstaan van condensatie, schimmels,….
Dit leidt tot een ongezonde lucht in de woning.

Hoe ventileren?

Om een aangenaam wooncomfort en een gezonde lucht te creëren, dient u goed te isoleren en te ventileren.
Ventileren via kieren en spleten of door het openen van een raam zijn geen goede oplossingen en zijn nefast voor uw energiefactuur.

Om een goede ventilatie te bekomen dient u de volgende principes toe te passen:

  • Aanvoer van verse lucht in droge ruimtes
  • Afvoer van vochtige en vervuilde lucht
  • Circulatie van verse lucht in de hele woning, de verse lucht laten doorstromen naar de vochtige ruimtes dmv van bv spleten onder de deuren.

Dus goed isoleren en goed ventileren zijn een must, zie hieronder de verschillende ventilatiesystemen.

De meest doeltreffende ventilatiesystemen:

Sinds 2006 zijn er voor nieuwbouwprojecten en verbouwingen minimumeisen te voor zien voor de ventilatie.
Deze moeten voldoen aan de norm NBN D50-001, de studie die vereist is alvorens een ventilatiesysteem te installeren moet gebeuren volgens de EN 308 normen.

Systeem C:

De toevoer van verse lucht gebeurt op een natuurlijke manier bv. door middel van roosters in de ramen,
De afvoer van lucht gebeurt mechanisch via kanaalsystemen met ventilator die het vocht en de vervuilde lucht naar buiten afvoert.

Systeem D:

Zowel de toevoer als de afvoer van de verse lucht gebeuren mechanisch.
De toevoer van verse lucht gebeurt op een gecontroleerd manier, een kanaalsysteem met ventilator zorgt voor een permanente aanvoer van verse lucht.
Via een ander kanaalsysteem met ventilator wordt de vervuilde lucht naar buiten afgevoerd.

Systeem D met warmte recuperatie:

Bij dit systeem wordt de warmte uit de afgevoerde lucht gerecupereerd en overgebracht op de aanvoerde van de verse lucht, dit gebeurt dmv een warmetwisselaar.
Dit systeem levert een aanzienlijke energiebesparing op, ook zal dit systeem een gunstig effect hebben op het EPB peil van uw woning.

Ook kan u bij verschillende netbeheerders rekenen op een premie.

Opgelet:

In een bestaande woning kan je nog gasboilers terug vinden die de lucht uit de ruimte gebruiken om de verbranding mogelijk te maken.
In bovenstaand geval is het plaatsen van een mechanische luchtafvoer gevaarlijk!

 

Heeft U een brandveilige kerstboom?

Hoe kan je voorkomen dat de kerstboom vuur vat?
Elk jaar veroorzaken onveilige kerstbomen meerdere woningbranden.

Bekijk zeker deze video en lees zeker onze tips om dit te voorkomen.

Lees meer

Risicoanalyse NBN S 21-100-1 en 2

Sinds november 2015 beschrijft de NBN S 21-100-1 en 2 een duidelijk uitvoerend kader én de technische regels voor een nieuw branddetectie- en brandmeldsysteem. Lees hier de acties die vooraf gepland moeten worden en in vroeg stadium besproken worden.

Lees meer