De nieuwe T013 (2014) t.o.v. het HD 60364-7-710

De nieuwe T013 (2014) t.o.v. het HD 60364-7-710

05-11-2014

Deze dagopleiding is bedoeld om duidelijkheid te creëren.
Het HD 60364-7-710 is de maatstaf betreffende elektrische installaties in medische ruimten.

Deze heeft echter niet de juridische kracht van een norm of de algemeen geldende regels van de kunst. Het gaat om een Belgische benadering.

Diverse Europese lidstaten beschikken naast het HD 60364-7-710 als dusdanig via de bijlage ZA van het harmonisatiedocument, over normatieve verwijzingen, maar België heeft deze niet.

De T013 bevat méér, soms tot in de details toe, dan het HD en dat terwijl het HD via artikel 710.30 een classificatievergadering, een risicoanalyse en een beoordeling oplegt.
Men kan via de bestelbon bepaalde T013-voorwaaarden opleggen; het worden dan contractuele voorwaarden.

De opleiding is opgesplitst in 3 delen, te weten:

  • Deel 1: wat zegt de T013 “méér” dan het HD en wat is het nu ervan (of niet). De T013 en de uit te voeren risicoanalyse kunnen resulteren in tegenstrijdige oplossingen. Gevolg?
  • Deel 2 somt in de basis al voorwaarden op met betrekking tot medische ruimten waarin medische handelingen van de groep G1 worden uitgevoerd, volgens het HD. Wat de T013 “méér” zegt, wordt afzonderlijk gemeld, zodanig dat als gebruiker of studiebureel of …, zelf kunt oordelen in welke mate bepaalde alinea’s al dan niet nuttig of bruikbaar zijn voor uw ziekenhuis, rusthuis, e.a.
  • Deel 3: zie deel 2; maar nu voor ruimten waarin niet cardiac of cardiac medische handelingen worden uitgevoerd.

Bij deze basisteksten wordt informatie toegevoegd m.b.t.

  • medische beschermingstrafo’s;
  • medische isolatiebewaking;
  • medische vloeren;
  • medische UPS-systemen;
  • HOV-beveiligingen;
  • EN 61439-1 (nieuwe bordennorm).

Dit is gegarandeerd een boeiende en leerrijke dag als het gaat over renovaties, verbouwingen of nieuwbouw.

Contacteer ons hier voor meer info.

Heeft U een brandveilige kerstboom?

Hoe kan je voorkomen dat de kerstboom vuur vat?
Elk jaar veroorzaken onveilige kerstbomen meerdere woningbranden.

Bekijk zeker deze video en lees zeker onze tips om dit te voorkomen.

Lees meer

Risicoanalyse NBN S 21-100-1 en 2

Sinds november 2015 beschrijft de NBN S 21-100-1 en 2 een duidelijk uitvoerend kader én de technische regels voor een nieuw branddetectie- en brandmeldsysteem. Lees hier de acties die vooraf gepland moeten worden en in vroeg stadium besproken worden.

Lees meer