CO, een stille moordenaar in huis

CO, een stille moordenaar in huis

14-02-2014

Waarom een gaskeuring?

Door een controle van de verwarmingsinstallatie kunnen gebreken die leiden tot CO-vergiftiging tijdig opgemerkt worden.

In 2013 heeft koolstofmonoxide (CO-vergiftiging) 538 ongevallen met 1251 slachtoffers veroorzaakt , waarvan helaas 26 met dodelijke afloop… (Bron: Het laatste Nieuws - april 2014)
CO is een giftig gas dat kleurloos, reukloos en smaakloos is. Bijgevolg wordt het dus niet opgemerkt.

Electro-Test kan u helpen dit te voorkomen door een controle van uw verwarmingsinstallatie uit te voeren!

Hoe ontstaat een CO-vergiftiging?

CO is een giftig gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van gas (aardgas en butaan- of propaangas), kolen, stookolie en hout.
Dit komt door een onvoldoende verluchting van de ruimte waarin de verbranding gebeurt.
Hierdoor kan dit reukloos en kleurloos giftig gas vrijkomen en kan er zich een CO vergiftiging  voordoen.

Wat kan leiden tot een onvolledige verbranding?

Dit kan door één van de volgende elementen veroorzaakt worden:

  • Een slecht werkende afvoer van de verbrandingsproducten
  • Onvoldoende verse lucht in het opstellingslokaal om een goede verbranding mogelijk te maken
  • Een slechte reiniging van de brander
  • ....

Hoe een CO vergiftiging voorkomen?

  • Laat uw gasinstallatie testen op veiligheid door middel van een gaskeuring. Bij deze gaskeuring wordt er nagegaan of de toevoer van verbrandingslucht  voldoende is, en of uw afvoerkanaal op een correcte manier is aangesloten,…

Electro-Test helpt u hier graag mee verder! Vraag hier meer informatie over een gaskeuring.

  • Laat uw gastoestel om de 2 jaar onderhouden door een vakman, voor stookolie toestellen dient dit jaarlijks te gebeuren: opgelet, dit is VERPLICHT!!!
  • Vervang onmiddellijk een defecte ketel of boiler. De overheid kent premies toe om een defecte of onveilige verwarming te herstellen. Voor meer informatie hierover kunt u bellen op het gratis nummer 1700.

Electro-Test helpt u graag in uw strijd tegen deze stille moordenaar!

Heeft U een brandveilige kerstboom?

Hoe kan je voorkomen dat de kerstboom vuur vat?
Elk jaar veroorzaken onveilige kerstbomen meerdere woningbranden.

Bekijk zeker deze video en lees zeker onze tips om dit te voorkomen.

Lees meer

Risicoanalyse NBN S 21-100-1 en 2

Sinds november 2015 beschrijft de NBN S 21-100-1 en 2 een duidelijk uitvoerend kader én de technische regels voor een nieuw branddetectie- en brandmeldsysteem. Lees hier de acties die vooraf gepland moeten worden en in vroeg stadium besproken worden.

Lees meer