Hoe maak je een studentenhuis brandveilig?

Hoe maak je een studentenhuis brandveilig?

06-03-2014

Studentenhuizen moeten voldoen aan een aantal minimum eisen naar brandveiligheid toe.

Welke reglementering?

De regelgeving rond brandveiligheid in een studentenhuis is verschillend in elke studentenstad.

Vanaf volgend academiejaar moet elke studentenkamer in België, ook die met een lopend contract, uitgerust worden met een rookmelder.

Meestal wordt deze regelgeving beschreven in het plaatselijk politiereglement. Zowel lokale politie en brandweer zullen erop toezien dat dit regelement wordt nageleefd.

Een erkend controle organisme, zoals Electro-Test kan u steeds helpen met juiste adviezen en controledocumenten.

Branddetectie:

Het type branddetectie dat geplaatst dient te worden is afhangend van de bovenvermelde reglementering. Deze kan ook verschillend zijn naargelang het aantal kamers, de hoogte van het gebouw, aantal traphallen,…

Hieronder alvast de verschillende mogelijkheden:

Autonome rookmelders:

 • Deze rookmelders zijn niet aangesloten op de centrale, zij werken autonoom met een batterij.
 • Het alarmsignaal wordt door deze rookmelder zelf gegeven.
 • Er dient minstens in elke kamer zo’n rookmelder geplaatst te worden alsook op de evacuatie trajecten. 
 • Bovenstaand zal meestal volstaan voor kleinere studentenhuizen of kamers.
 • Deze installatie mag gekeurd worden door een erkend controle organisme, zoals Electro-Test.

Branddetectie - Melding, Waarschuwing en Alarm:

 • Dit is een volledige installatie met drukknoppen, detectoren en sirenes. Dit geheel is aangesloten op een brandcentrale in het gebouw.
 • Het alarm dient hoorbaar te zijn in het volledige gebouw, de brandcentrale moet kunnen weergeven waar er foutmeldingen zijn.
 • Dit alles dient jaarlijks gecontroleerd te worden door een erkend controle organisme, zoals Electro-Test.

Rookkoepel

 • In sommige gevallen is een verluchtingsopening in het dak verplicht, de plaatsing van deze rookkoepel kan men opleggen. In de meeste gevallen is deze verplicht om te plaatsen in een trappenhal.
 • De rookkoepel dient met een eenvoudige bediening, geplaatst op evacuatieniveau, te kunnen geopend worden bij brand door de plaatselijke brandweer.
 • Deze installatie dient steeds jaarlijks gecontroleerd te worden door een erkend controle organisme, zoals Electro-Test.

Overige maatregelen brandveiligheid

 • Een evacuatie traject met pictogrammen en veiligheidsverlichting
 • De aanwezigheid van brandblussers

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Electro-Test kan de controles op brandveiligheid voor u uitvoeren. Zowel het nazicht van uw branddetectie installatie als het nazicht van het evacuatie traject, veiligheidsverlichting, …

Natuurlijk kunnen wij voor u ook de gas en elektriciteit keuringen uitvoeren. Al deze keuringen kunnen samen gecombineerd worden.

Voor meer informatie kan u ons hier contacteren.

Heeft U een brandveilige kerstboom?

Hoe kan je voorkomen dat de kerstboom vuur vat?
Elk jaar veroorzaken onveilige kerstbomen meerdere woningbranden.

Bekijk zeker deze video en lees zeker onze tips om dit te voorkomen.

Lees meer

Risicoanalyse NBN S 21-100-1 en 2

Sinds november 2015 beschrijft de NBN S 21-100-1 en 2 een duidelijk uitvoerend kader én de technische regels voor een nieuw branddetectie- en brandmeldsysteem. Lees hier de acties die vooraf gepland moeten worden en in vroeg stadium besproken worden.

Lees meer