Veelgestelde vragen over gas

1. Is voor een huishoudelijke gasinstallatie een periodieke of systematische keuring verplicht?

Neen, een gascontrole is nodig bij:

  • (her)opening van teller
  • na brand of ongeval
  • na (grote) gaslek
  • op vraag van bvb., brandweer, brandverzekering of gasmaatschappij.
     

2. Is er bij een gasverwarming steeds verluchting nodig?

Er zijn open (type B) en gesloten (type C) toestellen. 

Bij type B toestellen is een aanvoer van verse lucht, rechtstreeks van buiten, noodzakelijk en verplicht. Evenals de aansluiting aan een goedwerkende schouw.

Type C toestellen hebben noch lucht, noch schouw nodig, maar moeten via bijgeleverde buizen en uitlaat aangesloten worden op een buitenmuur. De plaats van uitmonding is bepaald bij norm.

3. Kan men zelf nagaan of er gaslekken zijn?

Gas heeft een sterke geur die een handige hulp is in geval van lekken.

Men kan ook door middel van de gasmeter testen of er verlies is.

  1. Men dooft alle toestellen;
  2. Men noteert de juiste meterstand, ook de rode cijfers;
  3. Na minstens 10min noteert men de nieuwe meterstand, die niet mag afwijken van de oorspronkelijke.


Gaslekken worden nooit opgespoord door middel van vuur, lucifers, aanstekers, kaarsen, enz...

Risicoanalyse NBN S 21-100-1 en 2

Sinds november 2015 beschrijft de NBN S 21-100-1 en 2 een duidelijk uitvoerend kader én de technische regels voor een nieuw branddetectie- en brandmeldsysteem. Lees hier de acties die vooraf gepland moeten worden en in vroeg stadium besproken worden.

Lees meer

Controle van wapenkamers

Wapenkamers van bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en opleidingsinstellingen moeten volgens het KB van 17/11/2006 gekeurd worden door een erkende keuringsinstelling.

Lees meer