Veelgestelde vragen over elektriciteit huishoudelijk

1. Zijn de metalen radiatoren van een badkamer die aan de verwarmingsketel verbonden zijn door kunststofleidingen te verbinden met bijkomende equipotentiaalverbindingen?

Het water in de metalen radiatoren die met kunststofbuizen verbonden zijn aan de verwarmingsketel kan een zekere geleidbaarheid vertonen.  Op basis van deze hypothese zouden de metalen radiatoren moeten beschouwd worden als vreemd geleidende delen en onder deze omstandigheden zou een dergelijke radiator die zich in de badkamer bevindt dan ook moeten verbonden worden met de bijkomende equipotentiaalverbinding, zoals opgelegd door art. 86.10.k van het A.R.E.I..

Nochtans blijkt het risico op een gevaarlijke potentiaalverschil tussen een metalen radiator en een vreemd geleidend deel of een andere massa aanwezig in de badkamer, verwaarloosbaar te zijn.  Daarom kan het volgend standpunt aangenomen worden: "wanneer een radiator van een centrale verwarmingsinstallatie verbonden is met isolerende leidingen, is de verbinding met de bijkomende equipotentiaalverbinding niet verplicht en moet er dus geen inbreuk vermeld worden wanneer een dergelijke radiator niet verbonden is met de bijkomende equipotentiaalverbinding".

2. Hoe hoog moet de nominale stroomwaarde zijn van een hoofd- en bijkomende differentieel?

De hoofddifferentieel moet minimum de waarde hebben van de hoofdautomaat in de tellerkast of hoger met een min van 40A type A.

De bijkomende differentieel mag even hoog zijn als de hoofddifferentieel, doch mag deze lager gekozen worden indien er per fase niet meer stroom kan vloeien dan de nominale stroomwaarde dat deze differentieel kan verdragen. Dit wil zeggen dat een oplossing zou kunnen zijn: een differentieel-automaat of de som van de In van de onverstroombeveiligingen na een bijkomende differentieel moet kleiner of gelijk zijn aan de In van de desbetreffende differentieel.

3. Moet een polyester bad geaard worden?

Een polyester bad dient niet geaard te worden, doch dient er een geel groene equipotentiaalgeleider klaar liggen onder het bad.

Update Corona

Momenteel bevinden we ons in een buitengewone situatie omwille van het coronavirus. De economische activiteit staat op een lager pitje en bedrijven werken op minimumbezetting of zijn zelfs gesloten.
Electro-Test blijft zijn klanten intussen verderhelpen. Alle keuringen van installaties in bedrijven en de industrie worden momenteel nog gedaan.
 

Lees meer

Covid-19

Betreffende de crisis van het Covid-19 virus, vond er een algemene vergadering plaats bij de FOD Economie en FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

Hierin werd beslist dat keuringsorganismes bepaalde keuringen mogen verderzetten.

Lees meer
Op basis van de regelgeving inzake Algemene verordering van Gegevensbescherming, worden cookies beschouwd als persoonsgegevens. Op deze website worden cookies gebruikt. Geef aan dat u met het gebruik van cookies instemt. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid. Akkoord