Veiligheidscoördinatie

VeiligheidscoördinatieOp werven waar 2 of meer aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren, is veiligheidscoördinatie verplicht. Enerzijds heeft ze als doel het aantal arbeidsongevallen op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen te voorkomen en anderzijds moet ze het welzijn van de werknemers verbeteren.

De veiligheidscoördinator moet al tijdens het ontwerp van het project worden aangesteld. Tijdens deze fase zorgt hij ervoor dat bij de keuze van werkprocedés of technieken, bij de architecturale beslissingen en de planning van de uit te voeren werken aandacht wordt besteed aan het vermijden van risico’s. In de effectieve uitvoeringsfase ziet de veiligheidscoördinator erop toe dat alle veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen op de bouwplaats. Hij coördineert de activiteiten van de verschillende aannemers en leveranciers die op de werf actief zijn zodat veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk worden vermeden.

Electro-Test als Veiligheidscoördinator

Electro-Test beschikt over verschillende medewerkers die de rol van veiligheidscoördinator voor hun rekening kunnen nemen. Zij nemen volgende taken voor hun rekening:

  • Coördinatie tussen de verschillende aannemers
  • Toezien op de correcte naleving van de preventieprincipes uit het veiligheids- en gezondheidsplan
  • Opstellen van het veiligheids- en gezondheidsplan (en de specifieke veiligheids- en gezondheidsplannen opvragen bij elke aannemer)
  • Alle informatie voor het Postinterventiedossier verzamelen, bijhouden en overdragen op het einde van de werken
  • Analyse en vergelijking van offertes inzake veiligheid en gezondheid
  • Controleren of de werf afgeschermd is voor onbevoegden

Offerteaanvraag

Wenst u een offerte te ontvangen voor veiligheidscoördinatie. Laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u dan binnen de 24 uur.

Controle van wapenkamers

Wapenkamers van bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en opleidingsinstellingen moeten volgens het KB van 17/11/2006 gekeurd worden door een erkende keuringsinstelling.

Lees meer

Komt er een verplichte 5-jaarlijkse gascontrole?

Eerder deze maand vielen op de Paardenmarkt in Antwerpen twee dodelijke slachtoffers te betreuren als gevolg van een gasexplosie. In de hoop om dergelijke ongevallen in de toekomst te kunnen vermijden, pleit Techlink voor een verplichte vijfjarige controle op binnengasinstallaties.

Lees meer