Veiligheidscoördinatie

VeiligheidscoördinatieOp werven waar 2 of meer aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren, is veiligheidscoördinatie verplicht. Enerzijds heeft ze als doel het aantal arbeidsongevallen op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen te voorkomen en anderzijds moet ze het welzijn van de werknemers verbeteren.

De veiligheidscoördinator moet al tijdens het ontwerp van het project worden aangesteld. Tijdens deze fase zorgt hij ervoor dat bij de keuze van werkprocedés of technieken, bij de architecturale beslissingen en de planning van de uit te voeren werken aandacht wordt besteed aan het vermijden van risico’s. In de effectieve uitvoeringsfase ziet de veiligheidscoördinator erop toe dat alle veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen op de bouwplaats. Hij coördineert de activiteiten van de verschillende aannemers en leveranciers die op de werf actief zijn zodat veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk worden vermeden.

Electro-Test als Veiligheidscoördinator

Electro-Test beschikt over verschillende medewerkers die de rol van veiligheidscoördinator voor hun rekening kunnen nemen. Zij nemen volgende taken voor hun rekening:

  • Coördinatie tussen de verschillende aannemers
  • Toezien op de correcte naleving van de preventieprincipes uit het veiligheids- en gezondheidsplan
  • Opstellen van het veiligheids- en gezondheidsplan (en de specifieke veiligheids- en gezondheidsplannen opvragen bij elke aannemer)
  • Alle informatie voor het Postinterventiedossier verzamelen, bijhouden en overdragen op het einde van de werken
  • Analyse en vergelijking van offertes inzake veiligheid en gezondheid
  • Controleren of de werf afgeschermd is voor onbevoegden

Offerteaanvraag

Wenst u een offerte te ontvangen voor veiligheidscoördinatie. Laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u dan binnen de 24 uur.

Heeft U een brandveilige kerstboom?

Hoe kan je voorkomen dat de kerstboom vuur vat?
Elk jaar veroorzaken onveilige kerstbomen meerdere woningbranden.

Bekijk zeker deze video en lees zeker onze tips om dit te voorkomen.

Lees meer

Risicoanalyse NBN S 21-100-1 en 2

Sinds november 2015 beschrijft de NBN S 21-100-1 en 2 een duidelijk uitvoerend kader én de technische regels voor een nieuw branddetectie- en brandmeldsysteem. Lees hier de acties die vooraf gepland moeten worden en in vroeg stadium besproken worden.

Lees meer