Controle van speeltoestellen

Wat is een speelterrein en speeltoestel?

Een speeltoestel wordt gedefinieerd als een product bestemd voor vermaak of ontspanning, ontworpen of kennelijk bestemd om gebruikt te worden door personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt en waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van zwaartekracht of fysieke kracht van de mens en daarnaast bestemd is voor collectief gebruik op een tijdelijk of blijvend speelterrein.

Voor de toepassing van dit besluit worden niet als speeltoestel beschouwd:

  • Toestellen met een gewicht kleiner dan 3 kg;
  • Tijdelijke toestellen die als element van hun spel door kinderen, onder toezicht, voor zichzelf vervaardigd worden;
  • Kinderfietsen, loopfietsen en loopstoeltjes.

Is de controle van speelterreinen en speeltoestellen verplicht?

Ja! Een speelterrein en/of speeltoestel mag slechts uitgebaat worden als aan de algemene veiligheidsverplichtingen voldaan is. Speeltoestellen en speelgelegenheden moeten voldoen aan de strenge veiligheidsnormen beschreven in het Koninklijk Besluit (KB) betreffende de veiligheid van speeltoestellen en het KB betreffende de uitbating van speelterreinen, die sinds 28/03/2001 van toepassing zijn. Hiervoor moeten volgende stappen doorlopen worden:

  • Uitvoeren van een risicoanalyse;
  • Opstellen van preventiemaatregelen;
  • Toepassen van de preventiemaatregelen tijdens de opstelling en de uitbating van het speelterrein;
  • Opstellen van een inspectie- en onderhoudsschema;
  • Regelmatig nazicht: dagelijks of wekelijks;
  • Onderhoudswerkzaamheden: maandelijks of tweemaandelijks;
  • Controle bij indienststelling, gevolgd door jaarlijkse periodieke controles.

Risicoanalyse speelterrenen en speeltoestellen

Dankzij een risicoanalyse kan u aantonen dat alle gevaren die aanwezig zijn op het speelterrein en/of verbonden zijn aan uw speeltoestellen geïdentificeerd zijn en ook de daaruit voortvloeiende risico’s beoordeeld zijn. Zo kunnen eventuele onaanvaardbare risico’s toch aanvaardbaar gemaakt worden door middel van preventiemaatregelen.

➔ Onaanvaardbare risico’s toch aanvaardbaar maken d.m.v. preventiemaatregelen? Ga dan zeker na of de gekozen maatregel niet voor nieuwe gevaren en daaruit voortvloeiende risico’s zorgt.

➔ Als uitbater hoeft u slechts één risicoanalyse uit te voeren, maar we raden wel aan om regelmatig een update van deze risicoanalyse te voorzien.

➔ Indien nieuwe toestellen geplaatst worden, wanneer er een nieuwe lay-out ontstaat of wanneer er ingrijpende wijzigingen gebeuren (terrein, toestel, type uitbating), dan moet u een aangepaste risicoanalyse laten uitvoeren.

Wat na de controle van speelterreinen en speeltoestellen?

Na de controle bezorgen wij u een overzichtelijk keuringsverslag. We houden u steeds op een efficiënte manier op de hoogte van onze bevindingen. Bij eventuele problemen voorzien wij u altijd van gericht advies over alle mogelijke oplossingen. 

Vragen?

Heeft u vragen of wenst u een vrijblijvende offerte? Laat het ons weten via onderstaand formulier. We contacteren u dan binnen de 24 uur.

ELECTROTEST opent nieuwe vestiging

Om efficiënter te kunnen inspelen op de verwachtingen van onze klanten, heeft ELECTROTEST een nieuwe vestiging geopend in Flémalle.

Lees meer

Publicatie nieuwe versie branddetectienorm

De nieuwste versie van de branddetectienorm NBN S 21-100-1:2021 werd op 13 augustus 2021 gepubliceerd. 

ELECTROTEST nodigt u van harte uit om deze aanpassingen samen met u door te nemen.

Lees meer
Op basis van de regelgeving inzake Algemene verordering van Gegevensbescherming, worden cookies beschouwd als persoonsgegevens. Op deze website worden cookies gebruikt. Geef aan dat u met het gebruik van cookies instemt. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid. Akkoord