Risicoanalyse op de brandinstallaties KB 28/03/2014

Het Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen verscheen in het Belgisch Staatsblad van 23 april 2014. Het vervangt de meeste bepalingen van artikel 52 uit het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB) betreffende de brandpreventie. Artikel 52 vormde decennia lang de basis voor de organisatie van de brandpreventie in de bedrijven.

Dit KB wordt geïntegreerd in de Codex over het welzijn op het werk als Hoofdstuk 3 - Brandpreventie op de arbeidsplaatsen in Titel III - Arbeidsplaatsen.

Het nieuwe KB Brandpreventie gaat uit van de verplichting om een risicoanalyse uit te voeren. Op basis daarvan moeten preventiemaatregelen genomen worden.

 

Deze preventiemaatregelen beogen vijf doelstellingen (in deze volgorde):

 1. brand voorkomen;
 2. de veiligheid (en indien nodig de snelle evacuatie) verzekeren van alle aanwezige personen;
 3. elk begin van brand bestrijden om uitbreiding ervan te vermijden;
 4. gevolgen van een brand beperken;
 5. de tussenkomst van de hulpdiensten vergemakkelijken.

Het KB trad in werking op 3 mei 2014.

Hoe werkt het?

 • U verzamelt een aantal documenten zoals grondplannen, risicoplaatsen…
 • Wij maken u een offerte op maat.
 • Onze specialisten bezoeken de volledige site.
 • We inventariseren brandrisico’s die te maken hebben met het gebouw, de bedrijfsprocessen, de machines en installaties…
 • Ook houden we rekening met de aanwezige personen op de site.UW RESULTAAT
 • U komt tegemoet aan de wettelijke eis om een risicoanalyse voor de brand- preventie op te stellen.
 • U krijgt in de risicoanalyse een overzicht van waar er brandrisico’s zijn en wat u moet aanpassen om aan de wetgeving te voldoen.
 • U hebt dankzij het actieplan duidelijk advies met verbeterpunten en preven- tiemaatregelen.
 • U legt de basis voor een snelle en veilige evacuatie van aanwezigen.
 • U neemt maatregelen voor een doeltreffende interventie bij brand.

Download hier het volledige KB.

Offerteaanvraag

Wenst u een offerte te ontvangen omtrent een risicoanalyse op een brandinstallatie? Laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u dan binnen de 24 uur.

Webinar 11 mei & 12 mei - Let’s GO Green!

Je wilt het wagenpark zo efficiënt mogelijk verduurzamen. Maar hoe pak je dat slim aan? En is dit al interessant voor jouw vennootschap? Op 11 en 12 mei adviseren Andreas Ophelders van Finivo, Ellen Vandervorst van Electro-Test en Kristof Huysecom van KBC Autolease over hoe je de switch naar een duurzaam wagenpark efficiënt aanpakt!

Lees meer

Belangrijke mededeling omtrent de NBN B 61-001 & NBN B 61-002

In de gassector werd een belangrijke beslissing genomen in verband met de terugtrekking van de normen NBN B 61-001:2019 en NBN B 61-002:2019.

Lees meer
Op basis van de regelgeving inzake Algemene verordering van Gegevensbescherming, worden cookies beschouwd als persoonsgegevens. Op deze website worden cookies gebruikt. Geef aan dat u met het gebruik van cookies instemt. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid. Akkoord