Risicoanalyse op de brandinstallaties KB 28/03/2014

Het Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen verscheen in het Belgisch Staatsblad van 23 april 2014. Het vervangt de meeste bepalingen van artikel 52 uit het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB) betreffende de brandpreventie. Artikel 52 vormde decennia lang de basis voor de organisatie van de brandpreventie in de bedrijven.

Dit KB wordt geïntegreerd in de Codex over het welzijn op het werk als Hoofdstuk 3 - Brandpreventie op de arbeidsplaatsen in Titel III - Arbeidsplaatsen.

Het nieuwe KB Brandpreventie gaat uit van de verplichting om een risicoanalyse uit te voeren. Op basis daarvan moeten preventiemaatregelen genomen worden.

 

Deze preventiemaatregelen beogen vijf doelstellingen (in deze volgorde):

 1. brand voorkomen;
 2. de veiligheid (en indien nodig de snelle evacuatie) verzekeren van alle aanwezige personen;
 3. elk begin van brand bestrijden om uitbreiding ervan te vermijden;
 4. gevolgen van een brand beperken;
 5. de tussenkomst van de hulpdiensten vergemakkelijken.

Het KB trad in werking op 3 mei 2014.

Hoe werkt het?

 • U verzamelt een aantal documenten zoals grondplannen, risicoplaatsen…
 • Wij maken u een offerte op maat.
 • Onze specialisten bezoeken de volledige site.
 • We inventariseren brandrisico’s die te maken hebben met het gebouw, de bedrijfsprocessen, de machines en installaties…
 • Ook houden we rekening met de aanwezige personen op de site.UW RESULTAAT
 • U komt tegemoet aan de wettelijke eis om een risicoanalyse voor de brand- preventie op te stellen.
 • U krijgt in de risicoanalyse een overzicht van waar er brandrisico’s zijn en wat u moet aanpassen om aan de wetgeving te voldoen.
 • U hebt dankzij het actieplan duidelijk advies met verbeterpunten en preven- tiemaatregelen.
 • U legt de basis voor een snelle en veilige evacuatie van aanwezigen.
 • U neemt maatregelen voor een doeltreffende interventie bij brand.

Download hier het volledige KB.

Offerteaanvraag

Wenst u een offerte te ontvangen omtrent een risicoanalyse op een brandinstallatie? Laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u dan binnen de 24 uur.

Heeft U een brandveilige kerstboom?

Hoe kan je voorkomen dat de kerstboom vuur vat?
Elk jaar veroorzaken onveilige kerstbomen meerdere woningbranden.

Bekijk zeker deze video en lees zeker onze tips om dit te voorkomen.

Lees meer

Risicoanalyse NBN S 21-100-1 en 2

Sinds november 2015 beschrijft de NBN S 21-100-1 en 2 een duidelijk uitvoerend kader én de technische regels voor een nieuw branddetectie- en brandmeldsysteem. Lees hier de acties die vooraf gepland moeten worden en in vroeg stadium besproken worden.

Lees meer