Keuring particuliere stookolietanks

Waarom een stookolietank laten controleren? 

De wet verplicht het nazicht van uw mazouttank, maar u vraagt zich misschien af waarom dat eigenlijk nodig is?
De vereisten die de wetgever oplegt, dienen in de eerste plaats om de veiligheid te garanderen. Met een gecontroleerd reservoir kunt u op beide oren slapen en bent u zeker van een 100% veilige opslag, ook op lange termijn. Bovendien hecht niet alleen de overheid, maar ook uw verzekering belang aan de controle.

Bepaalde verzekeringspolissen dekken namelijk stookolieschade (inclusief saneringskosten), op voorwaarde dat u uw tank volgens de wettelijke regels hebt laten nakijken. Om te weten of uw verzekering hierin tussenkomt, kijkt u best uw brandpolis of familiale verzekering na.

Welke controles moeten verplicht worden uitgevoerd op een particuliere stookolietank?

Er zijn verschillende types opslagtanks die gebruikt worden voor de opslag van stookolie:

 • Ondergrondse enkelwandige opslagtanks
 • Ondergrondse dubbelwandige opslagtanks
 • Bovengrondse enkelwandige opslagtanks
 • Bovengrondse dubbelwandige opslagtanks

De verplichte controles zijn niet alleen sterk afhankelijk van het type, maar ook van het Gewest waarin de opslagtank geplaatst is.

De verplichte controles op uw opslagtank kunnen volgende controles omvatten:

 • Een controle van de bodemcorrosiviteit
 • Een controle tijdens de plaatsing
 • Een controle voor indienststelling
 • Een nazicht van het certificaat afgeleverd bij de vorige controle
 • Een controle van de uitvoering, bescherming en dichtheid van de leidingen en toebehoren
 • Een ultrasoon-vacuümdichtheidsbeproeving
 • Een controle op goede werking van de kathodische bescherming
 • Een controle op goede werking van een overvulbeveiliging
 • Een controle op goede werking van een lekdetectiesysteem
 • Een controle op verontreiniging buiten de houder
 • Een onderzoek op conformiteit met betrekking tot de van toepassing zijnde wetgeving
 • Een controle op aanwezigheid van water en slib in de opslagtank
 • Indien mogelijk een meting van het potentiaalverschil tussen de rechtstreeks in de grond ingegraven metalen houder en de omhullende bodem of aanvulling

Na de controle en goedkeuring ontvangt u een attest voor de ingebruikname of een attest voor periodiek nazicht in overeenstemming met de wetgeving. Als er inbreuken worden vastgesteld, kunt u een tweede keuringsbezoek aanvragen van zodra de inbreuken zijn verholpen.
Afhankelijk van het resultaat van de controle zal onze inspecteur een groen, oranje of rood label aan het vulpunt hangen.

Welke voorbereidingen dient u te treffende voorafgaand aan een controle van uw opslagtank?

 • Tijdens de controle dient er een verantwoordelijke aanwezig te zijn; De verantwoordelijke dient de inspecteur te voorzien van de gevraagde documenten. Deze zijn verschillend per gewest (bijv. constructiedocumenten tank, document installateur, milieuvergunning);
 • De aanzuig- en retourleidingen moeten volledig afgesloten kunnen worden door middel van bijvoorbeeld afsluitkranen. Indien dit niet mogelijk is, dienen de leidingen door de exploitant afgesloten te worden indien onze inspecteur dit vereist (afhankelijk van het type en Gewest waar de opslagtank geplaatst is);
 • Het mangatdeksel, de vul- en ontluchtingsleidingen moeten gemakkelijk bereikbaar zijn;
 • Het mangatdeksel moet droog en gereinigd zijn;
 • De goede staat en dichtheid van alle dichtingen (mangatdeksel, leidingen, afsluitkranen, enz.) zijn vooraf door de exploitant na te zien, en in geval van twijfel bij voorkeur te vervangen;
 • Indien er een ultrasoon-vacuümdichtheidsbeproeving dient te gebeuren is het noodzakelijk om alle verkeer, grond- en graafwerkzaamheden en werkzaamheden die belangrijke trillingen veroorzaken in de nabijheid van de tanks op te schorten tot het einde van deze controle;
 • Een stopcontact met een voeding van 220 V/ 16 A is te voorzien in een omgeving van ± 20 m van het mangatdeksel (verlengsnoer of rol is toegelaten);
 • De houder is bij voorkeur tussen de 30% en de 75 % gevuld.

Offerteaanvraag

Wenst u een offerte te ontvangen voor een keuring van uw stookolietank?
Laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u dan binnen de 24 uur.

Webinar 11 mei & 12 mei - Let’s GO Green!

Je wilt het wagenpark zo efficiënt mogelijk verduurzamen. Maar hoe pak je dat slim aan? En is dit al interessant voor jouw vennootschap? Op 11 en 12 mei adviseren Andreas Ophelders van Finivo, Ellen Vandervorst van Electro-Test en Kristof Huysecom van KBC Autolease over hoe je de switch naar een duurzaam wagenpark efficiënt aanpakt!

Lees meer

Belangrijke mededeling omtrent de NBN B 61-001 & NBN B 61-002

In de gassector werd een belangrijke beslissing genomen in verband met de terugtrekking van de normen NBN B 61-001:2019 en NBN B 61-002:2019.

Lees meer
Op basis van de regelgeving inzake Algemene verordering van Gegevensbescherming, worden cookies beschouwd als persoonsgegevens. Op deze website worden cookies gebruikt. Geef aan dat u met het gebruik van cookies instemt. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid. Akkoord