Opslagtanks met brandstoffen

Als je op je bedrijf brandstoffen opslaat, moet die opslag voldoen aan de milieureglementeringDeze regelgeving bepaalt de voorwaarden waaraan de tanks moeten voldoen en de verplichte controles die ze dienen te genieten.

We denken hieraan de tanks die worden gebruikt voor het verwarmen van bedrijfsgebouwen, voeding van een stroomgroep en/of voorzieningen met een vulslang voor het bevoorraden van voertuigen (niet publiek toegankelijke verdeelinstallatie).

Er zijn verschillende types van opslagtanks die gebruikt worden voor de opslag van brandstoffen:

 • Ondergrondse enkelwandige opslagtanks
 • Ondergrondse dubbelwandige opslagtanks
 • Bovengrondse enkelwandige opslagtanks
 • Bovengrondse dubbelwandige opslagtanks

De verplichte controles zijn sterk afhankelijk van het type alsook van het Gewest waarin de opslagtank geplaatst is.

De verplichte controles op uw opslagtank kunnen volgende controles omvatten:

 • Een controle van de bodemcorrosiviteit;
 • Een controle tijdens de plaatsing;
 • Een controle voor indienststelling;
 • Een nazicht van de certificaten afgeleverd door de constructeur en plaatser van de tank;
 • Een nazicht van het certificaat afgeleverd bij de vorige controle;
 • Een nazicht van de milieuvergunning;
 • Een controle van de uitvoering, bescherming en dichtheid van de leidingen en toebehoren;
 • Een controle van de losplaats en inkuiping;
 • Een inwendig onderzoek;
 • Een vacuüm-ultrasoon dichtheidsbeproeving;
 • Een controle op goede werking van de kathodische bescherming;
 • Een controle op goede werking van een overvulbeveiliging;
 • Een controle op goede werking van een lekdetectiesysteem;
 • Een controle op verontreiniging buiten de houder;
 • Een onderzoek op conformiteit met betrekking tot de van toepassing zijnde wetgeving;
 • Een controle op aanwezigheid van water en slib in de opslagtank;
 • Een controle op de goede werking van de kathodische bescherming;
 • Indien mogelijk een meting van het potentiaalverschil tussen de rechtstreeks in de grond ingegraven metalen houder en de omhullende bodem of aanvulling.

Als er inbreuken worden vastgesteld, kan u een tweede keuringsbezoek bestellen zodra de inbreuken zijn verholpen.
Afhankelijk van het resultaat van de controle zal onze inspecteur een groen, oranje of rood label aan het vulpunt hangen.

Na de controle en goedkeuring wordt er een groen label aan het vulpunt gehangen en ontvangt u een attest voor de ingebruikname of een attest voor periodiek nazicht in overeenstemming met de wetgeving.

Offerteaanvraag

Wenst u een offerte te ontvangen voor een keuring van uw opslagtank met brandstoffen?
Laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u dan binnen de 24 uur.

Webinar 11 mei & 12 mei - Let’s GO Green!

Je wilt het wagenpark zo efficiënt mogelijk verduurzamen. Maar hoe pak je dat slim aan? En is dit al interessant voor jouw vennootschap? Op 11 en 12 mei adviseren Andreas Ophelders van Finivo, Ellen Vandervorst van Electro-Test en Kristof Huysecom van KBC Autolease over hoe je de switch naar een duurzaam wagenpark efficiënt aanpakt!

Lees meer

Belangrijke mededeling omtrent de NBN B 61-001 & NBN B 61-002

In de gassector werd een belangrijke beslissing genomen in verband met de terugtrekking van de normen NBN B 61-001:2019 en NBN B 61-002:2019.

Lees meer
Op basis van de regelgeving inzake Algemene verordering van Gegevensbescherming, worden cookies beschouwd als persoonsgegevens. Op deze website worden cookies gebruikt. Geef aan dat u met het gebruik van cookies instemt. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid. Akkoord