Elektrische installaties in medische ruimtes

Specificaties

 • Code E.MR.A
 • Duur: 1 dag

Doelgroep

Deze dagopleiding is een must voor iedereen die op één of andere manier een verantwoordelijkheid heeft in medische ruimten op elektrisch vlak.

Doelstelling

Elektrische installaties in medische ruimten vergen bijzondere aandacht omwille van meerdere redenen zoals het feit dat bij een patiënt onder narcose de reflexen afwezig kunnen zijn, dat in bepaalde gevallen de bewegingsvrijheid beperkt of nihil is, dat een doorboorde huid het elektrocutierisico doet stijgen enz.

Op internationaal niveau is er dan eindelijk een IEC-versie verschenen, met gebreken in, maar ... er is een filosofie.

In een ziekenhuis is de afhankelijkheid afhankelijk van diverse factoren:

 • het falen van de beoogde functie, bv. uitval van alarmmeld-procedure
 • het foutief functioneren, bv. te hoge of te lage temperatuur in de couveuse
 • overdracht van energie t.g.v. , bv. foutstromen, lekstromen
 • fouten in toestellen met als gevolg brand, elektrische schokken e.a.
 • mechanische problemen, bv. scherpe hoeken
 • foutief geïnstalleerd, bv. niet geaard toestel van de klasse I, te lang verlengsnoer
 • onjuist gekozen EMT, bv. toestel klasse B voor intracardiale toepassing
 • menselijke fouten, bv. foutieve instelling van een bistouri
 • EMC-interferenties
 • vrijkomen van giftige gassen of dampen
 • elektrostatische problemen, bv. bij EKG of EMG-onderzoek.

Op basis van de geharmoniseerde Europese normen e.a. wordt de stand van de techniek toegelicht die u verplicht bent te volgen op basis van art. 5 van het KB 04/08/1996 (RL 89/391/EG).

Interesse in deze opleiding?

Heeft u interesse in deze opleiding? Laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u eerstdaags.

Nieuwe waarschuwingsstickers om ongevallen te voorkomen

Zowat 25.000 liften in ons land krijgen vanaf dit jaar een waarschuwingssticker tegen ongevallen.
Het gaat om liften zonder een kooideur, meestal van voor 1999 want pas toen werd de kooideur bij nieuwbouw door Europese regelgeving verplicht.

Lees meer

Steeds meer Vlamingen komen om bij woningbrand

In vergelijking met onze buurlanden sterven in ons land ontzettend veel mensen door een woningbrand...

Lees meer