Wanneer dient u een risicoanalyse toe te passen bij art.104?

Wanneer dient u een risicoanalyse toe te passen bij art.104?

05-09-2014

Dit bericht geeft u een beeld van de overgangsmaatregelen voor het toepassen van art.104.

Het KB van 25/04/2013 (gepubliceerd op 4 juni 2013) moest uiterlijk op 4 september 2013 toegepast worden Onderstaande overgangsmaatregelen worden toegestaan:

  • Indien de werken zijn aangevat na 4 september 2013, zal het gelijkvormigheidsonderzoek gebeuren op basis van en rekening houdend met de voorschriften van het KB van 25/04/2013.
  • Indien de werken zijn aangevat voor 4 september 2013 wordt het gelijkvormigheidsonderzoek volgens het A.R.E.I. uitgevoerd op basis van en rekening houdend met de voorschriften van het oude art.104 van het A.R.E.I.

De uitbater dient wel een door hem ondertekende en gedateerde verklarende nota voor te leggen met daarin:

  • De historiek van het dossier;
  • Het advies van zijn diverse veiligheidsstructuren, brandverzekering en (indien nodig) van de brandweer;
  • Een risicoanalyse volgens het KB van 04/12/2012 dient uitgevoerd te worden, deze moet aantonen dat de installatie een aanvaardbaar veiligheidsniveau bereikt.

De risicoanalyse op de vitale stroombanen van de elektrische installatie:

  • De volgenden installaties worden als vitale stroombanen beschouwd: detectie-installaties, meldingsinstallaties, waarschuwinginstallaties, alarminstallaties, deurontgrendelinginstallaties, de installaties voor rookafvoer, overdruk- en onderdrukinstallaties ter bescherming tegen rook, liften met prioritaire oproep, de waterdruk verhogende installaties, veiligheidsverlichtingsinstallaties en noodverlichting installaties;.

De uitbater dient het volgende te voorzien:

  • Een lijst met al de vitale stroombanen ofwel
  • Een verklaring dat er geen vitale stroombanen aanwezig zijn.

Wat kan Electro Test voor u betekenen?

  • Wij kunnen u bijstaan in het oplijsten en bepalen van deze vitale stroombanen,
  • Het uitvoeren van de risicoanalyse volgens het KB van 04/12/2012 op de vitale stroombanen en op de volledige elektrische installatie.

Klik hier voor meer info.

Controle van wapenkamers

Wapenkamers van bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en opleidingsinstellingen moeten volgens het KB van 17/11/2006 gekeurd worden door een erkende keuringsinstelling.

Lees meer

Komt er een verplichte 5-jaarlijkse gascontrole?

Eerder deze maand vielen op de Paardenmarkt in Antwerpen twee dodelijke slachtoffers te betreuren als gevolg van een gasexplosie. In de hoop om dergelijke ongevallen in de toekomst te kunnen vermijden, pleit Techlink voor een verplichte vijfjarige controle op binnengasinstallaties.

Lees meer