Vanaf 1 juli 2011 is het verplicht om de privéwaterafvoer te laten keuren

Vanaf 1 juli 2011 is het verplicht om de privéwaterafvoer te laten keuren

26-08-2014

Vanaf 1 juli 2011 is het verplicht om de privéwaterafvoer te laten keuren.

Europa wil de kwaliteit van al het grond- en oppervlakte water duurzaam verbeteren. Om hierin te kunnen slagen is een uitgebouwd systeem van afwaterwaterinzameling, -transport en –zuivering noodzakelijk. Een correcte aansluiting en toepassing (hoeveelheid en kwaliteit) van de privéwaterafvoer op het openbaar rioleringsnetwerk speelt daarin een belangrijke rol.

Reeds vanaf 1 juli 2011 is verplicht om de privéwaterafvoer te laten keuren in volgende situaties:

 • bij de eerste ingebruikname
 • bij belangrijke wijzigingen aan de privériolering
 • na het vaststellen van een inbreuk (op verzoek van de rioolbeheerder)
 • bij het aanleggen van een gescheiden riolering in de straat waarbij u verplicht bent deze af te koppelen op uw privé domein.

Sinds 1 januari 2014 (van toepassing op aanvragen ingediend na 1 januari 2014) geldt een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) inzake:

 • Regenwaterputten
 • Infiltratievoorzieningen
 • Buffervoorzieningen
 • Een gescheiden lozing van afvalwater en regenwater

Deze is van toepassing op aanvragen die ingediend zijn na 1 januari 2014.
Voor aanvragen die ingediend zijn voor 1 januari 2014 is de GSV van 2004 van toepassing. Hieronder vindt u een niet-limitatieve lijst van bepalingen die veranderd zijn t.o.v. de vorige GSV

 • Elke constructie of verharding groter dan 40m² moet aan de verordening voldoen
 • De meeste constructies moeten een infiltratievoorziening hebben. Voor percelen kleiner dan 250 m² wordt een uitzondering gemaakt.
 • Nieuwe eengezinswoningen en gebouwen (andere dan eengezinswoningen) groter dan 100 m² moeten een regenwaterput van minimum 5.000 liter voorzien (momenteel is dat 3.000 liter).
 • Bij nieuwe verkavelingen worden collectieve infiltratievoorzieningen verplicht.

Opgelet, in Wallonië en Brussel is er geen verplichting inzake deze materie.

Indien u meer info wenst, klik hier

Heeft U een brandveilige kerstboom?

Hoe kan je voorkomen dat de kerstboom vuur vat?
Elk jaar veroorzaken onveilige kerstbomen meerdere woningbranden.

Bekijk zeker deze video en lees zeker onze tips om dit te voorkomen.

Lees meer

Nieuwe waarschuwingsstickers om ongevallen te voorkomen

Zowat 25.000 liften in ons land krijgen vanaf dit jaar een waarschuwingssticker tegen ongevallen.
Het gaat om liften zonder een kooideur, meestal van voor 1999 want pas toen werd de kooideur bij nieuwbouw door Europese regelgeving verplicht.

Lees meer