Bent u eigenaar of gebruiker van een machine bestemd voor het hijsen of heffen van personen?

Bent u eigenaar of gebruiker van een machine bestemd voor het hijsen of heffen van personen?

07-05-2014

Vanaf 1 juli 2013 moeten de Externe Diensten voor Technische Controles (EDTC’s) de goede werking van de lastbegrenzers en lastmomentbegrenzers effectief controleren.
Deze controles zijn verplicht voor onder meer hoogwerkers, schaarliften, transportplatformen, bouwliften, …
Al deze heftoestellen moeten volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG uitgerust zijn met lastbegrenzers en lastmomentbegrenzers, behalve indien aan de vrijstellingen voorzien in de geharmoniseerde normen werd voldaan.

De volgende vrijstellingen zijn toegestaan:

  • Machines waarvan de werklast lager ligt dan 1.000 kg en het kantelmoment minder dan 40.000 Nm bedraagt;
  • Als de fabrikant heeft kunnen aantonen dat er geen risico is op overbelasting of kanteling.

Aangezien de effectieve controle van de goede werking en afregeling van deze begrenzingsinrichtingen praktische problemen kan opleveren, dient ze slechts 1 maal per jaar uitgevoerd te worden.
De controle wordt ofwel uitgevoerd door een effectieve belastingsproef, ofwel door een simulatie van de overbelasting met gebruik van een dynamometer.
Bij hoogwerkers en schaarliften is deze simulatie echter niet mogelijk.

Het is dus belangrijk dat de klant bij de jaarlijkse controle van het toestel de nodige testgewichten voorziet, zijnde de totale toegelaten belasting van het toestel + 10% overlast.
Indien bij een controle de afwezigheid of een slechte werking van deze veiligheidsinrichtingen vastgesteld wordt, zal het toestel niet langer gebruikt mogen worden.

Wenst u hier meer info over, contacteer ons dan hier.

Controle van wapenkamers

Wapenkamers van bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en opleidingsinstellingen moeten volgens het KB van 17/11/2006 gekeurd worden door een erkende keuringsinstelling.

Lees meer

Komt er een verplichte 5-jaarlijkse gascontrole?

Eerder deze maand vielen op de Paardenmarkt in Antwerpen twee dodelijke slachtoffers te betreuren als gevolg van een gasexplosie. In de hoop om dergelijke ongevallen in de toekomst te kunnen vermijden, pleit Techlink voor een verplichte vijfjarige controle op binnengasinstallaties.

Lees meer