Medische Ruimten

Elektrische installaties moeten uitgevoerd worden met veilig elektrisch materieel, overeenkomstig hun bestemming gebruikt worden en op gepaste wijze onderhouden worden in al hun samenstellende delen volgens de voorschriften van het AREI en de regels van goed vakmanschap. Dit zorgt ervoor dat bij foutloos onderhoud en bij gebruik overeenkomstig de bestemming, de veiligheid van personen noch het behoud van goederen in gevaar komen.

Wat kan Electro-Test voor u doen op het gebied van medische ruimten?

Electro-Test biedt volgende diensten aan:

  • Advies, risicoanalyses en/of controles volgens de huidige regels van de kunst;
  • Classificatievergaderingen van medische ruimten;
  • Controles van elektrische installaties in medische ruimten conform de voorwaarden van de HD 60364-7-710;
  • Vloermetingen conform de principes van de EN 1081 norm;
  • Potentiaalvereffeningsmetingen conform de HD 60364-7-710;
  • Geïsoleerde opstellingen indien er medische handelingen zijn van het type G2 en/of in cardiac-ruimten;
  • Controle voor indienststelling van medische beeldvorminstallaties, conform het AREI + de HD 60364-7-710;
  • Controle van noodvoedingsinstallatie via motorgeneratorvoedingen of via UPS-systemen volgens de HD 60364-6-61;
  • Advies met betrekking tot noodstroomvoedingen volgens de HD 60364-7-710 en de HD 60364-5-56.

Offerte

Wenst u hierover meer info te ontvangen, contacteer ons dan via onderstaand formulier.
 

Nieuwe waarschuwingsstickers om ongevallen te voorkomen

Zowat 25.000 liften in ons land krijgen vanaf dit jaar een waarschuwingssticker tegen ongevallen.
Het gaat om liften zonder een kooideur, meestal van voor 1999 want pas toen werd de kooideur bij nieuwbouw door Europese regelgeving verplicht.

Lees meer

Steeds meer Vlamingen komen om bij woningbrand

In vergelijking met onze buurlanden sterven in ons land ontzettend veel mensen door een woningbrand...

Lees meer